Poštové smerovacie čísla - PSČ vyhžadávanie

Katalóg PSČ obsahuje 117 651 poštových smerovacích čísiel. Vyhžadávajte PSČ ako čísla bez medzier, alebo zadajte názov obce (malé a vežké písmená sa nerozpoznávajú). Katalóg PSČ momentálne obsahuje poštové smerovacie čísla krajín: Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Nemecko, Požsko, Rakúsko, Vežká Británia.

PSČ:

  
Pošta/Obec:


7093 Értény

Obec/pošta Értény, Maďarsko


Čo je PSČ?

Poštové smerovacie číslo (PSČ) je neoddelitežnou súčasou každej adresy. PSČ identifikuje poštu, kde má by zásielka doručená. Pre správne a rýchle doručenie zásielok je preto dôležité správne vyplni PSČ doručovacej pošty. Na Slovensku spravuje PSČ Slovenská pošta.

Naposledy hžadané PSČ

Kajnity Koty Cikó Klementice Sklené Teplice Sinutec Faliszewo Mozolov Nemti Japons Hejna Hubovo Riečka Dziewuliny Mils œabiec Mirków Ötvöskónyi Öttevény Öttömös Öskü Örvényes Bobrovník ChodŸki Örménykút Örményes Örkény Öreglak Öregcsertő Ömböly Ölbő Ököritófülpös Öcsöd Öcs Pabneukirchen Nitra Biała Krzywanice Gardyny Krňany Bielany-Jarosławy Biharugra Typin Andrejová Krzymowskie Opatkowice Murowane Ostrý Grúň Malá Iža Gawrony Bacze