Poštové smerovacie čísla - PSČ vyhľadávanie

Katalóg PSČ obsahuje 117 651 poštových smerovacích čísiel. Vyhľadávajte PSČ ako čísla bez medzier, alebo zadajte názov obce (malé a veľké písmená sa nerozpoznávajú). Katalóg PSČ momentálne obsahuje poštové smerovacie čísla krajín: Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Veľká Británia.

PSČ:

  
Pošta/Obec:


97401 Banská Bystrica 1

Obec/pošta Banská Bystrica, oblasť Banská Bystrica, Slovenská republika

97404 Banská Bystrica 4

Obec/pošta Banská Bystrica, oblasť Banská Bystrica, Slovenská republika

97405 Banská Bystrica 5

Obec/pošta Banská Bystrica, oblasť Banská Bystrica, Slovenská republika

97409 Banská Bystrica 9

Obec/pošta Banská Bystrica, oblasť Banská Bystrica, Slovenská republika

97411 Banská Bystrica 11

Obec/pošta Banská Bystrica, oblasť Banská Bystrica, Slovenská republika

97401 Banská Bystrica 1

Obec/pošta Bečov, oblasť Banská Bystrica, Slovenská republika

97401 Banská Bystrica 1

Obec/pošta Čačín, oblasť Banská Bystrica, Slovenská republika

97401 Banská Bystrica 1

Obec/pošta Čerín, oblasť Banská Bystrica, Slovenská republika

97401 Banská Bystrica 1

Obec/pošta Dolná Mičiná, oblasť Banská Bystrica, Slovenská republika

97401 Banská Bystrica 1

Obec/pošta Dolná Môlča, oblasť Banská Bystrica, Slovenská republika

97401 Banská Bystrica 1

Obec/pošta Horná Mičiná, oblasť Banská Bystrica, Slovenská republika

97401 Banská Bystrica 1

Obec/pošta Horná Môlča, oblasť Banská Bystrica, Slovenská republika

97401 Banská Bystrica 1

Obec/pošta Jakub, oblasť Banská Bystrica, Slovenská republika

97401 Banská Bystrica 1

Obec/pošta Kostiviarska, oblasť Banská Bystrica, Slovenská republika

97401 Banská Bystrica 1

Obec/pošta Kynceľová, oblasť Banská Bystrica, Slovenská republika

97401 Banská Bystrica 1

Obec/pošta Majer, oblasť Banská Bystrica, Slovenská republika

97401 Banská Bystrica 1

Obec/pošta Môlča, oblasť Banská Bystrica, Slovenská republika

97401 Banská Bystrica 1

Obec/pošta Nemce, oblasť Banská Bystrica, Slovenská republika

97401 Banská Bystrica 1

Obec/pošta Podlavice, oblasť Banská Bystrica, Slovenská republika

97401 Banská Bystrica 1

Obec/pošta Polkanová č.d.1,2,3, oblasť Banská Bystrica, Slovenská republika

97401 Banská Bystrica 1

Obec/pošta Prostredná Môlča, oblasť Banská Bystrica, Slovenská republika

97401 Banská Bystrica 1

Obec/pošta Riečka, oblasť Banská Bystrica, Slovenská republika

97401 Banská Bystrica 1

Obec/pošta Sebedín, oblasť Banská Bystrica, Slovenská republika

97401 Banská Bystrica 1

Obec/pošta Sebedín - Bečov, oblasť Banská Bystrica, Slovenská republika

97401 Banská Bystrica 1

Obec/pošta Senica, oblasť Banská Bystrica, Slovenská republika

97401 Banská Bystrica 1

Obec/pošta Skubín, oblasť Banská Bystrica, Slovenská republika

97401 Banská Bystrica 1

Obec/pošta Šalková, oblasť Banská Bystrica, Slovenská republika

97401 Banská Bystrica 1

Obec/pošta Špania Dolina, oblasť Banská Bystrica, Slovenská republika

97401 Banská Bystrica 1

Obec/pošta Uľanka, oblasť Banská Bystrica, Slovenská republika

97411 Banská Bystrica 11

Obec/pošta Rudlová, oblasť Banská Bystrica, Slovenská republika

97411 Banská Bystrica 11

Obec/pošta Sásová, oblasť Banská Bystrica, Slovenská republika

97405 Banská Bystrica 5

Obec/pošta Horné Pršany, oblasť Banská Bystrica, Slovenská republika

97405 Banská Bystrica 5

Obec/pošta Iliaš, oblasť Banská Bystrica, Slovenská republika

97405 Banská Bystrica 5

Obec/pošta Kráľová, oblasť Banská Bystrica, Slovenská republika

97405 Banská Bystrica 5

Obec/pošta Kremnička, oblasť Banská Bystrica, Slovenská republika

97405 Banská Bystrica 5

Obec/pošta Malachov, oblasť Banská Bystrica, Slovenská republika

97405 Banská Bystrica 5

Obec/pošta Radvaň, oblasť Banská Bystrica, Slovenská republika

97405 Banská Bystrica 5

Obec/pošta Rakytovce, oblasť Banská Bystrica, Slovenská republika


Čo je PSČ?

Poštové smerovacie číslo (PSČ) je neoddeliteľnou súčasťou každej adresy. PSČ identifikuje poštu, kde má byť zásielka doručená. Pre správne a rýchle doručenie zásielok je preto dôležité správne vyplniť PSČ doručovacej pošty. Na Slovensku spravuje PSČ Slovenská pošta.

Naposledy hľadané PSČ

Tiszabő Ravensburg Trebišov Lazany Rumienica Slavkov Kurimany Caerphilly Stare Siekluki Brzednia Felpéc Nižná Kaloša Egerszalók Klenov Ochodnica Vikartovce Sowinki Stare Guty Lopašov Tepličky Piešťany Kvačice Uhowo Leer Partizánske Łęsko Kempten (Allgäu), Stadt Podunajské Biskupice Rybky Veľké Bielice Czernic Doľany Vinodol Kojatice Dedinky Domaňovce Gliwice Darány Dolná Breznica Falęcin Stary Hajdúszoboszló Nová Ľubovňa Holčíkovce Nowy Targ Attala Vydrník Hermanovce Okounov Dombiratos Topoľovka