Poštové smerovacie èísla - PSÈ vyhŸadávanie

Katalóg PSÈ obsahuje 117 651 poštovęch smerovacích èísiel. VyhŸadávajte PSÈ ako èísla bez medzier, alebo zadajte názov obce (malé a veŸké písmená sa nerozpoznávajú). Katalóg PSÈ momentálne obsahuje poštové smerovacie èísla krajín: Slovensko, Èeská republika, Maïarsko, Nemecko, PoŸsko, Rakúsko, VeŸká Británia.

PSÈ:

  
Pošta/Obec:

Požadovanęm kritériám vyhovuje spolu 607 poštovęch smerovacích èísiel.
Upresnite prosím kritériá pre vyhŸadávanie.


22540 Dołhobyczów

Obec/pošta Białystok, oblas hrubieszowski, PoŸsko

15891 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko

15893 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko

15888 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko

15889 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko

15881 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko

15887 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko

15875 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko

15879 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko

15873 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko

15874 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko

15870 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko

15871 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko

15872 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko

15868 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko

15869 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko

15866 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko

15867 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko

15863 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko

15864 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko

15865 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko

15862 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko

15860 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko

15861 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko

15856 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko

15858 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko

15852 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko

15854 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko

15845 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko

15850 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko

15840 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko

15843 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko

15837 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko

15839 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko

15833 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko

15836 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko

15829 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko

15831 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko

15825 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko

15827 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko

15820 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko

15822 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko

15818 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko

15819 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko

15815 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko

15817 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko

15813 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko

15814 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko

15811 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko

15812 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko

15809 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko

15810 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko

15806 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko

15808 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko

15803 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko

15805 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko

15801 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko

15802 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko

15797 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko

15798 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko

15795 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko

15796 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko

15793 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko

15794 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko

15790 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko

15791 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko

15786 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko

15788 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko

15782 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko

15784 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko

15779 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko

15780 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko

15776 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko

15777 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko

15773 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko

15774 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko

15771 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko

15772 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko

15767 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko

15769 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko

15762 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko

15763 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko

15765 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko

15757 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko

15758 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko

15760 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko

15753 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko

15754 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko

15756 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko

15750 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko

15751 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko

15743 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko

15746 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko

15748 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko

15732 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko

15740 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko

15741 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko

15729 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko

15730 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko

15727 Białystok

Obec/pošta Białystok, oblas Białystok, PoŸsko


Èo je PSÈ?

Poštové smerovacie èíslo (PSÈ) je neoddeliteŸnou súèasou každej adresy. PSÈ identifikuje poštu, kde má by zásielka doruèená. Pre správne a ręchle doruèenie zásielok je preto dôležité správne vyplni PSÈ doruèovacej pošty. Na Slovensku spravuje PSÈ Slovenská pošta.

Naposledy hŸadané PSÈ

Kardošova Vieska Lipnica Jaczne Brenná Lamaè Plzeò 3-Valcha - èas x Huta Radoryska Zell am Moos Nowe Budy Sulkovec Kukuèínov Ach Czarnoszyce Levice Zawidza Wymykowo Orkowo Lipianki Lelowice Górzyce SamocičSek Humenné Rgielew Adamin Wilczanka Lincolnshire Lejno Wola Wacławowska Partizánske Cieplikowo Stare Sady Karpie Topolin Engelhartstetten Krzywe St. Leonhard am Forst Smodajny Czatolin Eliaszuki Klekotowo Stinatz Kaszuba Skronie Brzeziny - Rumlandy Brezovica Osiecznica Melsztyn Babica Unterwaltersdorf Devièie