Poštové smerovacie čķsla - PSČ vyh¾adįvanie

Katalóg PSČ obsahuje 117 651 poštovżch smerovacķch čķsiel. Vyh¾adįvajte PSČ ako čķsla bez medzier, alebo zadajte nįzov obce (malé a ve¾ké pķsmenį sa nerozpoznįvajś). Katalóg PSČ momentįlne obsahuje poštové smerovacie čķsla krajķn: Slovensko, Českį republika, Maļarsko, Nemecko, Po¾sko, Rakśsko, Ve¾kį Britįnia.

PSČ:

  
Pošta/Obec:


83230 Smźtowo Graniczne

Obec/pošta Czerwińsk, oblas starogardzki, Po¾sko

9150 Czerwińsk nad Wis³š

Obec/pošta Czerwińsk nad Wis³š, oblas p³oński, Po¾sko

6320 Baranowo

Obec/pošta Czerwińskie, oblas ostro³źcki, Po¾sko

9151 Czerwińsk nad Wis³š

Obec/pošta £bowo, oblas p³oński, Po¾sko

9150 Czerwińsk nad Wis³š

Obec/pošta Parlin, oblas p³oński, Po¾sko

9150 Czerwińsk nad Wis³š

Obec/pošta Osiek, oblas p³oński, Po¾sko

9150 Czerwińsk nad Wis³š

Obec/pošta Nowy Boguszyn, oblas p³oński, Po¾sko

9151 Czerwińsk nad Wis³š

Obec/pošta Nowe Radzikowo, oblas p³oński, Po¾sko

9151 Czerwińsk nad Wis³š

Obec/pošta Nowe Przybojewo, oblas p³oński, Po¾sko

9150 Czerwińsk nad Wis³š

Obec/pošta Nieborzyn, oblas p³oński, Po¾sko

9151 Czerwińsk nad Wis³š

Obec/pošta Kuchary-Skotniki, oblas p³oński, Po¾sko

9150 Czerwińsk nad Wis³š

Obec/pošta Komsin, oblas p³oński, Po¾sko

9151 Czerwińsk nad Wis³š

Obec/pošta Karnkowo, oblas p³oński, Po¾sko

9151 Czerwińsk nad Wis³š

Obec/pošta Grodziec, oblas p³oński, Po¾sko

9145 Czerwińsk nad Wis³š

Obec/pošta Go³awin, oblas p³oński, Po¾sko

9151 Czerwińsk nad Wis³š

Obec/pošta Goworowo, oblas p³oński, Po¾sko

9150 Czerwińsk nad Wis³š

Obec/pošta Gawarzec Dolny, oblas p³oński, Po¾sko

9150 Czerwińsk nad Wis³š

Obec/pošta Gawarzec Górny, oblas p³oński, Po¾sko

9150 Czerwińsk nad Wis³š

Obec/pošta Garwolewo, oblas p³oński, Po¾sko

9151 Czerwińsk nad Wis³š

Obec/pošta Mišczynek, oblas p³oński, Po¾sko

9151 Czerwińsk nad Wis³š

Obec/pošta Mišczyn, oblas p³oński, Po¾sko

9150 Czerwińsk nad Wis³š

Obec/pošta Janikowo, oblas p³oński, Po¾sko

9145 Czerwińsk nad Wis³š

Obec/pošta Chociszewo, oblas p³oński, Po¾sko

9150 Czerwińsk nad Wis³¹

Obec/pošta Stobiecin, oblas p³oński, Po¾sko

9150 Czerwińsk nad Wis³¹

Obec/pošta Stary Boguszyn, oblas p³oński, Po¾sko

9150 Czerwińsk nad Wis³¹

Obec/pošta Sielec, oblas p³oński, Po¾sko

9150 Czerwińsk nad Wis³¹

Obec/pošta Roguszyn, oblas p³oński, Po¾sko

9150 Czerwińsk nad Wis³¹

Obec/pošta Raszewo Dworskie, oblas p³oński, Po¾sko

9150 Czerwińsk nad Wis³¹

Obec/pošta Raszewo W³oœciańskie, oblas p³oński, Po¾sko

9151 Czerwińsk nad Wis³¹

Obec/pošta Radzikowo Scalone, oblas p³oński, Po¾sko

9150 Czerwińsk nad Wis³¹

Obec/pošta Zdziarka, oblas p³oński, Po¾sko

9150 Czerwińsk nad Wis³¹

Obec/pošta Zarźbin, oblas p³oński, Po¾sko

9150 Czerwińsk nad Wis³¹

Obec/pošta WychódŸc, oblas p³oński, Po¾sko

9151 Czerwińsk nad Wis³¹

Obec/pošta Wólka Przybójewska, oblas p³oński, Po¾sko

9150 Czerwińsk nad Wis³¹

Obec/pošta Wola, oblas p³oński, Po¾sko

9150 Czerwińsk nad Wis³¹

Obec/pošta Wilkowuje, oblas p³oński, Po¾sko

9150 Czerwińsk nad Wis³¹

Obec/pošta Wilkówiec, oblas p³oński, Po¾sko

9151 Czerwińsk nad Wis³¹

Obec/pošta Stare Radzikowo, oblas p³oński, Po¾sko

9151 Czerwińsk nad Wis³¹

Obec/pošta Stare Przybojewo, oblas p³oński, Po¾sko


Čo je PSČ?

Poštové smerovacie čķslo (PSČ) je neoddelite¾nou sśčasou každej adresy. PSČ identifikuje poštu, kde mį by zįsielka doručenį. Pre sprįvne a rżchle doručenie zįsielok je preto dōležité sprįvne vyplni PSČ doručovacej pošty. Na Slovensku spravuje PSČ Slovenskį pošta.

Naposledy h¾adané PSČ