Poštové smerovacie èísla - PSÈ vyh¾adávanie

Katalóg PSÈ obsahuje 117 651 poštových smerovacích èísiel. Vyh¾adávajte PSÈ ako èísla bez medzier, alebo zadajte názov obce (malé a ve¾ké písmená sa nerozpoznávajú). Katalóg PSÈ momentálne obsahuje poštové smerovacie èísla krajín: Slovensko, Èeská republika, Maïarsko, Nemecko, Po¾sko, Rakúsko, Ve¾ká Británia.

PSÈ:

  
Pošta/Obec:


40210 Düsseldorf

Obec/pošta Düsseldorf, Stadt, oblas Nordrhein-Westfalen, Nemecko

40211 Düsseldorf

Obec/pošta Düsseldorf, Stadt, oblas Nordrhein-Westfalen, Nemecko

40212 Düsseldorf

Obec/pošta Düsseldorf, Stadt, oblas Nordrhein-Westfalen, Nemecko

40213 Düsseldorf

Obec/pošta Düsseldorf, Stadt, oblas Nordrhein-Westfalen, Nemecko

40215 Düsseldorf

Obec/pošta Düsseldorf, Stadt, oblas Nordrhein-Westfalen, Nemecko

40217 Düsseldorf

Obec/pošta Düsseldorf, Stadt, oblas Nordrhein-Westfalen, Nemecko

40219 Düsseldorf

Obec/pošta Düsseldorf, Stadt, oblas Nordrhein-Westfalen, Nemecko

40221 Düsseldorf

Obec/pošta Düsseldorf, Stadt, oblas Nordrhein-Westfalen, Nemecko

40223 Düsseldorf

Obec/pošta Düsseldorf, Stadt, oblas Nordrhein-Westfalen, Nemecko

40225 Düsseldorf

Obec/pošta Düsseldorf, Stadt, oblas Nordrhein-Westfalen, Nemecko

40227 Düsseldorf

Obec/pošta Düsseldorf, Stadt, oblas Nordrhein-Westfalen, Nemecko

40229 Düsseldorf

Obec/pošta Düsseldorf, Stadt, oblas Nordrhein-Westfalen, Nemecko

40231 Düsseldorf

Obec/pošta Düsseldorf, Stadt, oblas Nordrhein-Westfalen, Nemecko

40233 Düsseldorf

Obec/pošta Düsseldorf, Stadt, oblas Nordrhein-Westfalen, Nemecko

40235 Düsseldorf

Obec/pošta Düsseldorf, Stadt, oblas Nordrhein-Westfalen, Nemecko

40237 Düsseldorf

Obec/pošta Düsseldorf, Stadt, oblas Nordrhein-Westfalen, Nemecko

40239 Düsseldorf

Obec/pošta Düsseldorf, Stadt, oblas Nordrhein-Westfalen, Nemecko

40468 Düsseldorf

Obec/pošta Düsseldorf, Stadt, oblas Nordrhein-Westfalen, Nemecko

40470 Düsseldorf

Obec/pošta Düsseldorf, Stadt, oblas Nordrhein-Westfalen, Nemecko

40472 Düsseldorf

Obec/pošta Düsseldorf, Stadt, oblas Nordrhein-Westfalen, Nemecko

40474 Düsseldorf

Obec/pošta Düsseldorf, Stadt, oblas Nordrhein-Westfalen, Nemecko

40476 Düsseldorf

Obec/pošta Düsseldorf, Stadt, oblas Nordrhein-Westfalen, Nemecko

40477 Düsseldorf

Obec/pošta Düsseldorf, Stadt, oblas Nordrhein-Westfalen, Nemecko

40479 Düsseldorf

Obec/pošta Düsseldorf, Stadt, oblas Nordrhein-Westfalen, Nemecko

40489 Düsseldorf

Obec/pošta Düsseldorf, Stadt, oblas Nordrhein-Westfalen, Nemecko

40545 Düsseldorf

Obec/pošta Düsseldorf, Stadt, oblas Nordrhein-Westfalen, Nemecko

40547 Düsseldorf

Obec/pošta Düsseldorf, Stadt, oblas Nordrhein-Westfalen, Nemecko

40549 Düsseldorf

Obec/pošta Düsseldorf, Stadt, oblas Nordrhein-Westfalen, Nemecko

40589 Düsseldorf

Obec/pošta Düsseldorf, Stadt, oblas Nordrhein-Westfalen, Nemecko

40591 Düsseldorf

Obec/pošta Düsseldorf, Stadt, oblas Nordrhein-Westfalen, Nemecko

40593 Düsseldorf

Obec/pošta Düsseldorf, Stadt, oblas Nordrhein-Westfalen, Nemecko

40595 Düsseldorf

Obec/pošta Düsseldorf, Stadt, oblas Nordrhein-Westfalen, Nemecko

40597 Düsseldorf

Obec/pošta Düsseldorf, Stadt, oblas Nordrhein-Westfalen, Nemecko

40599 Düsseldorf

Obec/pošta Düsseldorf, Stadt, oblas Nordrhein-Westfalen, Nemecko

40625 Düsseldorf

Obec/pošta Düsseldorf, Stadt, oblas Nordrhein-Westfalen, Nemecko

40627 Düsseldorf

Obec/pošta Düsseldorf, Stadt, oblas Nordrhein-Westfalen, Nemecko

40629 Düsseldorf

Obec/pošta Düsseldorf, Stadt, oblas Nordrhein-Westfalen, Nemecko


Èo je PSÈ?

Poštové smerovacie èíslo (PSÈ) je neoddelite¾nou súèasou každej adresy. PSÈ identifikuje poštu, kde má by zásielka doruèená. Pre správne a rýchle doruèenie zásielok je preto dôležité správne vyplni PSÈ doruèovacej pošty. Na Slovensku spravuje PSÈ Slovenská pošta.

Naposledy h¾adané PSÈ

Ciecierzyn Brejdyny Katlewo - Bia³ob³oty Neuberg an der Mürz Teriakovce Cekcyn - Cekcynek Veselíèko Klukowo-Kolonia Paderovce Desselbrunn Conwy Jinošov Równe Sidra Grêzawa Hulanka Stary Chwalim S³upowo Srokowo Lackenhof Malwinowo Lazany Ve¾ký Bysterec Sulice St. Lorenzen bei Knittelfeld Krásna Grucele Hôrka Báránd Traberg Brezno Szpitary Brzyna Tiszasziget Kolonia Rybacka Gbelce Liptovský MikulᚠTreblinka Dolný Kubín Rosochackie Diviaky nad Nitricou Svidník Talczyn-Kolonia - Tereba Slatina nad Úpou - èas Miñsk Mazowiecki Vranov nad Top¾ou Nowa Niedrzwica Martin Jankovice Pêszyno