Poštové smerovacie čísla - PSČ vyhžadávanie

Katalóg PSČ obsahuje 117 651 poštových smerovacích čísiel. Vyhžadávajte PSČ ako čísla bez medzier, alebo zadajte názov obce (malé a vežké písmená sa nerozpoznávajú). Katalóg PSČ momentálne obsahuje poštové smerovacie čísla krajín: Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Nemecko, Požsko, Rakúsko, Vežká Británia.

PSČ:

  
Pošta/Obec:


86131 JeSewo

Obec/pošta Dubielno - Wilcze Błota, oblas œwiecki, Požsko


Čo je PSČ?

Poštové smerovacie číslo (PSČ) je neoddelitežnou súčasou každej adresy. PSČ identifikuje poštu, kde má by zásielka doručená. Pre správne a rýchle doručenie zásielok je preto dôležité správne vyplni PSČ doručovacej pošty. Na Slovensku spravuje PSČ Slovenská pošta.

Naposledy hžadané PSČ

Helcmanovce Torysa Hnojné Liberec XVI-Nový Harcov Vajnory Blatná na Ostrove Terchová Kamenec Lubiec Borov Motułka Svätý Kríž Dubník Čáry Slovenská Kajňa IłSa Hankovce BliSyn Tehla Janova Lehota Praznov Gabersdorf Utekáč Český Chloumek Žilina Brezno Œwiebodzice Křetín Babica - Dół Vracov Tvrdošín Rhein-Erft-Kreis Ceradz Koœcielny Sosnowe Bagno Ostrava-Muglinov x Bohdanovce n/Trnavou Volkovce Jasenovo Dworszowice Koœcielne - Zimna Woda Lehôtka Milenovice Kanty Láb Dšbrówka Tuchowska Prílepy Chmielnik - Rzym Drienovo Mosonmagyaróvár Podlesie DuSe Wien