Poštové smerovacie èísla - PSÈ vyh¾adávanie

Katalóg PSÈ obsahuje 117 651 poštových smerovacích èísiel. Vyh¾adávajte PSÈ ako èísla bez medzier, alebo zadajte názov obce (malé a ve¾ké písmená sa nerozpoznávajú). Katalóg PSÈ momentálne obsahuje poštové smerovacie èísla krajín: Slovensko, Èeská republika, Maïarsko, Nemecko, Po¾sko, Rakúsko, Ve¾ká Británia.

PSÈ:

  
Pošta/Obec:


11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Górowo I³aweckie, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta S¹gnity, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta S¹gnity - Gniewkowo, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Stega Ma³a, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta So³tysowizna, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Skarbiec, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Sigajny, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Sêdziwojewo, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta œywkowo, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta œo³êdnik, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Robity, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Reszkowo, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Pudlikajmy, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Powiersze, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Zielenica, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Ziêby, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Piasty Wielkie, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Piasek, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Piaseczno, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Paustry, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta PareSki, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Paprocina, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Orsy, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta W¹gniki, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Nerwiki, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Lisiak, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Lipniki, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Wor³awki, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Woryny, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Worszyny, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Wormie, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Krasno³ška, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Wokiele, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Wojmiany, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Kiwajny, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Wiewiórki, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Kamiñsk, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Weskajmy, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Gršdzik, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Gruszyny, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Glšdy, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Dzikowo I³aweckie, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Toprzyny, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Stab³awki, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Pó³wiosek, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Pieszkowo, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta W¹gródka, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Nowa Wieœ I³awecka, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Nowa Karczma, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Kumkiejmy Przednie, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Kumkiejmy, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Kanie I³aweckie, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Kandyty, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Janikowo, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Grotowo, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Ga³ajny, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Galiny, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Dwórzno, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Dulsin, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Dobrzynka, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Deksyty, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Dêby, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Czyprki, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Bšdze, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Bšdle, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Bukowiec, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Augamy, oblas bartoszycki, Po¾sko


Èo je PSÈ?

Poštové smerovacie èíslo (PSÈ) je neoddelite¾nou súèasou každej adresy. PSÈ identifikuje poštu, kde má by zásielka doruèená. Pre správne a rýchle doruèenie zásielok je preto dôležité správne vyplni PSÈ doruèovacej pošty. Na Slovensku spravuje PSÈ Slovenská pošta.

Naposledy h¾adané PSÈ

Biernatowo Baby Górne Bad Tatzmannsdorf Berdychowo Vápenný Podol Andovce Hlohovec Zvolen Linz, Donau Bitburg-Prüm Ladomirová Arciechów Lúèky Bakháza Kurovice Felsõszentmárton Trnovec nad Váhom Tanica Górna Salzburg-Parsch Lelkowo Panické Dravce Prievidza Nurczyk Radvaò KoŸliny Rybany Nadbiel Baszewice Biely Potok Lustenau Sedlièky Samosoly Nadabula Srebrna - Podbiel DuSa Roztylice Opatov Döbeln Rajcza Rafajovce Záhorkovice Borkovice - èas Bierna Dlouhé Milewko Korytárky Itter Rakówek Z³akowo Klewiny Kazimierki