Poštové smerovacie čísla - PSČ vyhľadávanie

Katalóg PSČ obsahuje 117 651 poštových smerovacích čísiel. Vyhľadávajte PSČ ako čísla bez medzier, alebo zadajte názov obce (malé a veľké písmená sa nerozpoznávajú). Katalóg PSČ momentálne obsahuje poštové smerovacie čísla krajín: Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Veľká Británia.

PSČ:

  
Pošta/Obec:


99110 Veľká Ves nad Ipľom

Obec/pošta Ipeľské Predmostie, oblasť Veľký Krtíš, Slovenská republika


Čo je PSČ?

Poštové smerovacie číslo (PSČ) je neoddeliteľnou súčasťou každej adresy. PSČ identifikuje poštu, kde má byť zásielka doručená. Pre správne a rýchle doručenie zásielok je preto dôležité správne vyplniť PSČ doručovacej pošty. Na Slovensku spravuje PSČ Slovenská pošta.

Naposledy hľadané PSČ

Stanzach Bielsk Stachowo Voletiny Przesieczna Kopanki Vinné Dobrogosty - Wydrzywilk Sangerhausen Zbrachlin Příbram III Wola Kamocka Svit Magnuszew Mały Láb Šoporňa Vrakuňa Somoskőújfalu Volica Lábatlan Partizánska Ľupča Jedlicze Ružomberok Uzovce Komárno Rimavská Sobota Spišské Bystré Jawory Stare Dolný Lopašov Pękalin Babindol Modła Królewska Pusté Sady Hostětín Frýdek Vojčice Kremnica Radenín Fiszewo Dolný Smokovec Pečovská Nová Ves Biely Potok Sabinów Glimy Komarów Dolny Suchynia Szalmatercs Radom Radkovy Ratkovce