Poštové smerovacie èísla - PSÈ vyh¾adávanie

Katalóg PSÈ obsahuje 117 651 poštových smerovacích èísiel. Vyh¾adávajte PSÈ ako èísla bez medzier, alebo zadajte názov obce (malé a ve¾ké písmená sa nerozpoznávajú). Katalóg PSÈ momentálne obsahuje poštové smerovacie èísla krajín: Slovensko, Èeská republika, Maïarsko, Nemecko, Po¾sko, Rakúsko, Ve¾ká Británia.

PSÈ:

  
Pošta/Obec:


67377 Gommersheim

Obec/pošta Südliche Weinstraße, oblas Rheinland-Pfalz, Nemecko

67480 Edenkoben

Obec/pošta Südliche Weinstraße, oblas Rheinland-Pfalz, Nemecko

67482 Freimersheim

Obec/pošta Südliche Weinstraße, oblas Rheinland-Pfalz, Nemecko

67482 Venningen

Obec/pošta Südliche Weinstraße, oblas Rheinland-Pfalz, Nemecko

67482 Böbingen

Obec/pošta Südliche Weinstraße, oblas Rheinland-Pfalz, Nemecko

67482 Altdorf

Obec/pošta Südliche Weinstraße, oblas Rheinland-Pfalz, Nemecko

67483 Edesheim

Obec/pošta Südliche Weinstraße, oblas Rheinland-Pfalz, Nemecko

67483 Kleinfischlingen

Obec/pošta Südliche Weinstraße, oblas Rheinland-Pfalz, Nemecko

67483 Großfischlingen

Obec/pošta Südliche Weinstraße, oblas Rheinland-Pfalz, Nemecko

67487 Maikammer

Obec/pošta Südliche Weinstraße, oblas Rheinland-Pfalz, Nemecko

67487 Sankt Martin

Obec/pošta Südliche Weinstraße, oblas Rheinland-Pfalz, Nemecko

67489 Kirrweiler (Pfalz)

Obec/pošta Südliche Weinstraße, oblas Rheinland-Pfalz, Nemecko

76829 Leinsweiler

Obec/pošta Südliche Weinstraße, oblas Rheinland-Pfalz, Nemecko

76829 Ranschbach

Obec/pošta Südliche Weinstraße, oblas Rheinland-Pfalz, Nemecko

76831 Göcklingen

Obec/pošta Südliche Weinstraße, oblas Rheinland-Pfalz, Nemecko

76831 Heuchelheim-Klingen

Obec/pošta Südliche Weinstraße, oblas Rheinland-Pfalz, Nemecko

76831 Eschbach

Obec/pošta Südliche Weinstraße, oblas Rheinland-Pfalz, Nemecko

76831 Billigheim-Ingenheim

Obec/pošta Südliche Weinstraße, oblas Rheinland-Pfalz, Nemecko

76831 Birkweiler

Obec/pošta Südliche Weinstraße, oblas Rheinland-Pfalz, Nemecko

76831 Impflingen

Obec/pošta Südliche Weinstraße, oblas Rheinland-Pfalz, Nemecko

76831 Ilbesheim bei Landau in der Pfalz

Obec/pošta Südliche Weinstraße, oblas Rheinland-Pfalz, Nemecko

76833 Knöringen

Obec/pošta Südliche Weinstraße, oblas Rheinland-Pfalz, Nemecko

76833 Siebeldingen

Obec/pošta Südliche Weinstraße, oblas Rheinland-Pfalz, Nemecko

76833 Walsheim

Obec/pošta Südliche Weinstraße, oblas Rheinland-Pfalz, Nemecko

76833 Frankweiler

Obec/pošta Südliche Weinstraße, oblas Rheinland-Pfalz, Nemecko

76833 Böchingen

Obec/pošta Südliche Weinstraße, oblas Rheinland-Pfalz, Nemecko

76835 Hainfeld

Obec/pošta Südliche Weinstraße, oblas Rheinland-Pfalz, Nemecko

76835 Weyher in der Pfalz

Obec/pošta Südliche Weinstraße, oblas Rheinland-Pfalz, Nemecko

76835 Gleisweiler

Obec/pošta Südliche Weinstraße, oblas Rheinland-Pfalz, Nemecko

76835 Burrweiler

Obec/pošta Südliche Weinstraße, oblas Rheinland-Pfalz, Nemecko

76835 Roschbach

Obec/pošta Südliche Weinstraße, oblas Rheinland-Pfalz, Nemecko

76835 Flemlingen

Obec/pošta Südliche Weinstraße, oblas Rheinland-Pfalz, Nemecko

76835 Rhodt unter Rietburg

Obec/pošta Südliche Weinstraße, oblas Rheinland-Pfalz, Nemecko

76855 Annweiler am Trifels

Obec/pošta Südliche Weinstraße, oblas Rheinland-Pfalz, Nemecko

76857 Silz

Obec/pošta Südliche Weinstraße, oblas Rheinland-Pfalz, Nemecko

76857 Eußerthal

Obec/pošta Südliche Weinstraße, oblas Rheinland-Pfalz, Nemecko

76857 Wernersberg

Obec/pošta Südliche Weinstraße, oblas Rheinland-Pfalz, Nemecko

76857 Albersweiler

Obec/pošta Südliche Weinstraße, oblas Rheinland-Pfalz, Nemecko

76857 Dernbach

Obec/pošta Südliche Weinstraße, oblas Rheinland-Pfalz, Nemecko

76857 Völkersweiler

Obec/pošta Südliche Weinstraße, oblas Rheinland-Pfalz, Nemecko

76857 Münchweiler am Klingbach

Obec/pošta Südliche Weinstraße, oblas Rheinland-Pfalz, Nemecko

76857 Ramberg

Obec/pošta Südliche Weinstraße, oblas Rheinland-Pfalz, Nemecko

76857 Rinnthal

Obec/pošta Südliche Weinstraße, oblas Rheinland-Pfalz, Nemecko

76857 Waldrohrbach

Obec/pošta Südliche Weinstraße, oblas Rheinland-Pfalz, Nemecko

76857 Gossersweiler-Stein

Obec/pošta Südliche Weinstraße, oblas Rheinland-Pfalz, Nemecko

76857 Waldhambach

Obec/pošta Südliche Weinstraße, oblas Rheinland-Pfalz, Nemecko

76863 Herxheimweyher

Obec/pošta Südliche Weinstraße, oblas Rheinland-Pfalz, Nemecko

76863 Herxheim bei Landau/Pfalz

Obec/pošta Südliche Weinstraße, oblas Rheinland-Pfalz, Nemecko

76865 Rohrbach

Obec/pošta Südliche Weinstraße, oblas Rheinland-Pfalz, Nemecko

76865 Insheim

Obec/pošta Südliche Weinstraße, oblas Rheinland-Pfalz, Nemecko

76872 Hergersweiler

Obec/pošta Südliche Weinstraße, oblas Rheinland-Pfalz, Nemecko

76877 Offenbach an der Queich

Obec/pošta Südliche Weinstraße, oblas Rheinland-Pfalz, Nemecko

76879 Essingen

Obec/pošta Südliche Weinstraße, oblas Rheinland-Pfalz, Nemecko

76879 Bornheim

Obec/pošta Südliche Weinstraße, oblas Rheinland-Pfalz, Nemecko

76879 Hochstadt

Obec/pošta Südliche Weinstraße, oblas Rheinland-Pfalz, Nemecko

76887 Oberhausen

Obec/pošta Südliche Weinstraße, oblas Rheinland-Pfalz, Nemecko

76887 Böllenborn

Obec/pošta Südliche Weinstraße, oblas Rheinland-Pfalz, Nemecko

76887 Bad Bergzabern

Obec/pošta Südliche Weinstraße, oblas Rheinland-Pfalz, Nemecko

76889 Pleisweiler-Oberhofen

Obec/pošta Südliche Weinstraße, oblas Rheinland-Pfalz, Nemecko

76889 Kapellen-Drusweiler

Obec/pošta Südliche Weinstraße, oblas Rheinland-Pfalz, Nemecko

76889 Steinfeld

Obec/pošta Südliche Weinstraße, oblas Rheinland-Pfalz, Nemecko

76889 Schweigen-Rechtenbach

Obec/pošta Südliche Weinstraße, oblas Rheinland-Pfalz, Nemecko

76889 Oberotterbach

Obec/pošta Südliche Weinstraße, oblas Rheinland-Pfalz, Nemecko

76889 Schweighofen

Obec/pošta Südliche Weinstraße, oblas Rheinland-Pfalz, Nemecko

76889 Oberschlettenbach

Obec/pošta Südliche Weinstraße, oblas Rheinland-Pfalz, Nemecko

76889 Niederotterbach

Obec/pošta Südliche Weinstraße, oblas Rheinland-Pfalz, Nemecko

76889 Barbelroth

Obec/pošta Südliche Weinstraße, oblas Rheinland-Pfalz, Nemecko

76889 Kapsweyer

Obec/pošta Südliche Weinstraße, oblas Rheinland-Pfalz, Nemecko

76889 Vorderweidenthal

Obec/pošta Südliche Weinstraße, oblas Rheinland-Pfalz, Nemecko

76889 Dierbach

Obec/pošta Südliche Weinstraße, oblas Rheinland-Pfalz, Nemecko

76889 Gleiszellen-Gleishorbach

Obec/pošta Südliche Weinstraße, oblas Rheinland-Pfalz, Nemecko

76889 Niederhorbach

Obec/pošta Südliche Weinstraße, oblas Rheinland-Pfalz, Nemecko

76889 Birkenhördt

Obec/pošta Südliche Weinstraße, oblas Rheinland-Pfalz, Nemecko

76889 Dörrenbach

Obec/pošta Südliche Weinstraße, oblas Rheinland-Pfalz, Nemecko

76889 Klingenmünster

Obec/pošta Südliche Weinstraße, oblas Rheinland-Pfalz, Nemecko


Èo je PSÈ?

Poštové smerovacie èíslo (PSÈ) je neoddelite¾nou súèasou každej adresy. PSÈ identifikuje poštu, kde má by zásielka doruèená. Pre správne a rýchle doruèenie zásielok je preto dôležité správne vyplni PSÈ doruèovacej pošty. Na Slovensku spravuje PSÈ Slovenská pošta.

Naposledy h¾adané PSÈ

Kaliska Pischeldorf Filipowice Niniew Nowy Targ Bytonia Louka u Litvínova Walichnowy Dojetøice Ohrekreis Judasze Radstadt Deszk Ansbach Alzey-Worms Dunovice Klatovy I Smolenice Orlov Opatová Sosny Lubiatówka Okurowo Ve¾ké Dvorníky KoSuchów Dalestowice Èimelice Kochanów - Nowinki Surrey Rumsko Sarna Przeginia Chvalová Osiêciny Przystronie - Piaski Nova Cejkov Kent Nadrybie Ukazowe Orosháza èas Gyopárosfürdõ Walawa Rogowo-Folwark Kozin Pilwa Szopa - £¹czki Klukowo Wagna W¹sosz Klikuszowa Gartki