Poštové smerovacie čísla - PSČ vyhľadávanie

Katalóg PSČ obsahuje 117 651 poštových smerovacích čísiel. Vyhľadávajte PSČ ako čísla bez medzier, alebo zadajte názov obce (malé a veľké písmená sa nerozpoznávajú). Katalóg PSČ momentálne obsahuje poštové smerovacie čísla krajín: Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Veľká Británia.

PSČ:

  
Pošta/Obec:


96654 Tekovské Nemce

Obec/pošta Tekovské Nemce, oblasť Zlaté Moravce, Slovenská republika


Čo je PSČ?

Poštové smerovacie číslo (PSČ) je neoddeliteľnou súčasťou každej adresy. PSČ identifikuje poštu, kde má byť zásielka doručená. Pre správne a rýchle doručenie zásielok je preto dôležité správne vyplniť PSČ doručovacej pošty. Na Slovensku spravuje PSČ Slovenská pošta.

Naposledy hľadané PSČ

Hostice Sadek - DuSy Sadek Budatínska Lehota Bardejov Bara Saczyn Banský Studenec Sternowo Martin Gagyapáti Sade Budy Banská Bystrica Saczkowce Úhonice Banské Sacin Banská Belá Sabinów Banská Bánovce nad Bebravou Sabaudia Banka Lipovce - chaty Sabaszczewo Jahodná Bukovce Ladunkov Balog nad Ipľom Bánovce nad Ondavou Baldovce Baňa Medzibrod Bánová Zwingendorf Korňa Wawrzyszew Marčovice Galovany Las Winiarski Kotań Zakrzyn - Smolarnia Radoma Łask West Sussex Zemianske Sady Margecany Porąb Babsk Ohnišov - časť Dolný Pial