Poštové smerovacie čísla - PSČ vyhľadávanie

Katalóg PSČ obsahuje 117 651 poštových smerovacích čísiel. Vyhľadávajte PSČ ako čísla bez medzier, alebo zadajte názov obce (malé a veľké písmená sa nerozpoznávajú). Katalóg PSČ momentálne obsahuje poštové smerovacie čísla krajín: Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Veľká Británia.

PSČ:

  
Pošta/Obec:


03213 Vlašky

Obec/pošta Vlašky, oblasť Liptovský Mikuláš, Slovenská republika

03213 Vlašky

Obec/pošta Krmeš, oblasť Liptovský Mikuláš, Slovenská republika

03213 Vlašky

Obec/pošta Vlachy, oblasť Liptovský Mikuláš, Slovenská republika


Čo je PSČ?

Poštové smerovacie číslo (PSČ) je neoddeliteľnou súčasťou každej adresy. PSČ identifikuje poštu, kde má byť zásielka doručená. Pre správne a rýchle doručenie zásielok je preto dôležité správne vyplniť PSČ doručovacej pošty. Na Slovensku spravuje PSČ Slovenská pošta.

Naposledy hľadané PSČ

Stockerau Kozodry Dvorníky Rzepiennik Biskupi Katsch an der Mur Nitra Alexandrov Dvor Bojná Sárbogárd časť Sárszentmiklós Luboradz Sobrance Dšbrowa - Norbertów Dmochy-Wochy - Dmochy-Sadły Birkenfeld KsišSęce śuławy DarS Nebanice Liptovské Matiašovce Pogorzelec Milochov Trzebinia Pomierki Drmaly Javorec Nyárád Esztergom Tabaszowa Dabas časť Sári Dětkovice Strzebiń ElSbieciny Zaleskie Terňa Cisek Poltár Zurndorf Czubajowizna Blatenka Trnové Korzkwy Olomouc Korab Priechod NoSewo Pilzno Albinów Nedanovce Reducin Mosonszolnok Zlatá Idka