Poštové smerovacie èísla - PSÈ vyh¾adávanie

Katalóg PSÈ obsahuje 117 651 poštových smerovacích èísiel. Vyh¾adávajte PSÈ ako èísla bez medzier, alebo zadajte názov obce (malé a ve¾ké písmená sa nerozpoznávajú). Katalóg PSÈ momentálne obsahuje poštové smerovacie èísla krajín: Slovensko, Èeská republika, Maïarsko, Nemecko, Po¾sko, Rakúsko, Ve¾ká Británia.

PSÈ:

  
Pošta/Obec:

Požadovaným kritériám vyhovuje spolu 1 250 poštových smerovacích èísiel.
Upresnite prosím kritériá pre vyh¾adávanie.


54705 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54704 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54703 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54702 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54701 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54622 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54621 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54620 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54619 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54618 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54617 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54616 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54615 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54614 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54613 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54611 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54610 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54609 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54608 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54607 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54530 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54519 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54518 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54517 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54516 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54515 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54514 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54513 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54512 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54511 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54510 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54440 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54438 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54436 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54435 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54434 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54430 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54432 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54433 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54429 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54428 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54427 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54426 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54425 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54424 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54414 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54413 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54412 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54411 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54409 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54406 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54405 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54320 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54330 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54317 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54316 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54315 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54314 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54313 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54311 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54310 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54241 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54240 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54239 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54238 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54236 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54237 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54235 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54234 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54233 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54232 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54231 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54230 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54229 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54221 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54220 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54214 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54211 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54130 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54131 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54132 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54133 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54134 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54135 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54136 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54138 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54139 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54142 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54143 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54144 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54145 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54150 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54151 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54152 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54153 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54154 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54155 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54156 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54201 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko

54203 Wroc³aw

Obec/pošta Wroc³aw - Wroc³aw2, oblas Wroc³aw, Po¾sko


Èo je PSÈ?

Poštové smerovacie èíslo (PSÈ) je neoddelite¾nou súèasou každej adresy. PSÈ identifikuje poštu, kde má by zásielka doruèená. Pre správne a rýchle doruèenie zásielok je preto dôležité správne vyplni PSÈ doruèovacej pošty. Na Slovensku spravuje PSÈ Slovenská pošta.

Naposledy h¾adané PSÈ

Nitra Èáry Ravensburg Teplièka nad Váhom Bobrovník Lisek Dolné Lovèice Wschowa Bzince Hrádok Èajkov Èertižné Budapest Rašice Jarovnice Nuèice Rakszawa - Œrodek Peèovská Nová Ves Bardejov Neudau Bubeneè Praha 7 Akwizgran Liesing Báránd Poprad Wolin Dúbrava Arnutovce Jastrabie nad Top¾ou Stadtverband Saarbrücken Gozdnica Kulczyn-Kolonia Olszewa Lipniki Stare Kamieñ - Bystrek Durok Zwickau, Stadt Barchov Vaòovka Biskupice Švedlár Boøitov Námestovo Drasenhofen Borský MikulᚠSádok Liptovský MikulᚠSielnica Husinka Vorchdorf