PoÜtovÚ smerovacie ŔÝsla - PS╚ vyhżadßvanie

Katalˇg PS╚ obsahuje 117 651 poÜtovřch smerovacÝch ŔÝsiel. Vyhżadßvajte PS╚ ako ŔÝsla bez medzier, alebo zadajte nßzov obce (malÚ a veżkÚ pÝsmenß sa nerozpoznßvaj˙). Katalˇg PS╚ momentßlne obsahuje poÜtovÚ smerovacie ŔÝsla krajÝn: Slovensko, ╚eskß republika, Ma´arsko, Nemecko, Pożsko, Rak˙sko, Veżkß Britßnia.

PS╚:

  
PoÜta/Obec:

Po×adovanřm kritÚrißm vyhovuje spolu 1 250 poÜtovřch smerovacÝch ŔÝsiel.
Upresnite prosÝm kritÚriß pre vyhżadßvanie.


54705 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54704 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54703 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54702 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54701 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54622 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54621 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54620 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54619 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54618 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54617 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54616 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54615 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54614 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54613 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54611 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54610 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54609 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54608 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54607 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54530 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54519 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54518 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54517 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54516 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54515 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54514 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54513 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54512 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54511 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54510 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54440 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54438 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54436 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54435 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54434 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54430 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54432 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54433 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54429 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54428 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54427 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54426 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54425 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54424 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54414 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54413 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54412 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54411 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54409 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54406 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54405 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54320 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54330 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54317 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54316 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54315 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54314 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54313 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54311 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54310 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54241 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54240 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54239 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54238 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54236 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54237 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54235 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54234 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54233 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54232 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54231 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54230 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54229 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54221 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54220 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54214 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54211 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54130 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54131 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54132 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54133 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54134 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54135 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54136 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54138 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54139 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54142 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54143 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54144 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54145 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54150 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54151 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54152 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54153 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54154 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54155 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54156 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54201 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54203 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko


╚o je PS╚?

PoÜtovÚ smerovacie ŔÝslo (PS╚) je neoddeliteżnou s˙ŔasŁou ka×dej adresy. PS╚ identifikuje poÜtu, kde mß byŁ zßsielka doruŔenß. Pre sprßvne a rřchle doruŔenie zßsielok je preto d˘le×itÚ sprßvne vyplniŁ PS╚ doruŔovacej poÜty. Na Slovensku spravuje PS╚ Slovenskß poÜta.

Naposledy hżadanÚ PS╚

ťˇ│cin Blansko Hall in Tirol County Londonderry Falmierowo Andrychˇw Zbiroh Bolerßz Hracholusky Politki MoŔidżany Silickß Jablonica OsnabrŘck, Stadt Perkowice Ruskř Hrabovec Augustyny Gniewkowo Barbacs Starř Hrßdok Diepholz Wočniczna Satalice Obsolovce Augustopol LevoŔa BuŔany Stade HavÝrna Gilwa TrenŔianska Teplß Szwecja Obeckov Unterach Godziejewo Soblahov Zeiselmauer ŹapeÜovo Wˇlka Brzezi˝ska Sierzchowy Rudlovß Ebreichsdorf PreÜov Magnezitovce Imielin - Cisowiec Chotinß Opatkowice Murowane Koprivnica Narok Malř KrtÝÜ Piesok