PoÜtovÚ smerovacie ŔÝsla - PS╚ vyhżadßvanie

Katalˇg PS╚ obsahuje 117 651 poÜtovřch smerovacÝch ŔÝsiel. Vyhżadßvajte PS╚ ako ŔÝsla bez medzier, alebo zadajte nßzov obce (malÚ a veżkÚ pÝsmenß sa nerozpoznßvaj˙). Katalˇg PS╚ momentßlne obsahuje poÜtovÚ smerovacie ŔÝsla krajÝn: Slovensko, ╚eskß republika, Ma´arsko, Nemecko, Pożsko, Rak˙sko, Veżkß Britßnia.

PS╚:

  
PoÜta/Obec:

Po×adovanřm kritÚrißm vyhovuje spolu 1 250 poÜtovřch smerovacÝch ŔÝsiel.
Upresnite prosÝm kritÚriß pre vyhżadßvanie.


54705 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54704 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54703 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54702 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54701 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54622 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54621 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54620 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54619 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54618 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54617 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54616 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54615 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54614 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54613 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54611 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54610 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54609 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54608 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54607 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54530 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54519 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54518 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54517 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54516 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54515 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54514 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54513 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54512 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54511 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54510 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54440 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54438 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54436 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54435 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54434 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54430 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54432 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54433 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54429 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54428 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54427 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54426 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54425 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54424 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54414 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54413 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54412 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54411 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54409 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54406 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54405 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54320 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54330 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54317 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54316 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54315 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54314 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54313 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54311 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54310 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54241 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54240 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54239 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54238 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54236 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54237 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54235 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54234 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54233 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54232 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54231 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54230 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54229 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54221 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54220 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54214 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54211 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54130 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54131 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54132 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54133 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54134 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54135 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54136 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54138 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54139 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54142 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54143 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54144 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54145 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54150 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54151 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54152 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54153 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54154 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54155 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54156 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54201 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko

54203 Wroc│aw

Obec/poÜta Wroc│aw - Wroc│aw2, oblasŁ Wroc│aw, Pożsko


╚o je PS╚?

PoÜtovÚ smerovacie ŔÝslo (PS╚) je neoddeliteżnou s˙ŔasŁou ka×dej adresy. PS╚ identifikuje poÜtu, kde mß byŁ zßsielka doruŔenß. Pre sprßvne a rřchle doruŔenie zßsielok je preto d˘le×itÚ sprßvne vyplniŁ PS╚ doruŔovacej poÜty. Na Slovensku spravuje PS╚ Slovenskß poÜta.

Naposledy hżadanÚ PS╚

Grochowo Pierwsze Szwejki Wielkie Jab│onka Debrecen ChlebiŔov Neudau Äelina Voża Pytlov Szczuka Koplotovce úubienko - Kopaniny Bratnik CeglÚd ŔasŁ Budai ˙t Koniakˇw Drou×kovice Tatinß Ivanka pri Dunaji Popielˇw Kotvina Ehrwald Bielawa Strß×e pod Tatrami Bystre-Chrzany - Czarzaste-B│otki NovÚ He°minovy Koťcierzyn Kluczyce - Daleszec Sankt Martin Topolin Pass Poprad Gawrony D˙×ava Tadeuszˇw Wielowieť - îwiŕty Marek Dormowo B÷blingen Lenarczyce - Na Prochowni Bßnovß Balvany Prosenice Budapest XV. Mßrokf÷ld Jagnin Dˇ│ NŘrnberg, Stadt Bitburg-PrŘm Mu│awski Dwˇr Janin Medlovice