Potov smerovacie sla - PS vyhadvanie

Katalg PS obsahuje 117 651 potovch smerovacch siel. Vyhadvajte PS ako sla bez medzier, alebo zadajte nzov obce (mal a vek psmen sa nerozpoznvaj). Katalg PS momentlne obsahuje potov smerovacie sla krajn: Slovensko, esk republika, Maarsko, Nemecko, Posko, Raksko, Vek Britnia.

PS:

  
Pota/Obec:o je PS?

Potov smerovacie slo (PS) je neoddelitenou sasou kadej adresy. PS identifikuje potu, kde m by zsielka doruen. Pre sprvne a rchle doruenie zsielok je preto dleit sprvne vyplni PS doruovacej poty. Na Slovensku spravuje PS Slovensk pota.

Naposledy hadan PS

Lenyvr Miechowice Oawskie Rykw Pohorel Orpiszew Nowy Kazanw Bratislava Petrova Ves Podhorce Dobe Gobiw - Gobiw Rzdowy Leboszowice atn Koroma Wierzbica-Kolonia Ceroviny Chodkowo Wielkie Socovce Rzepiszew Pcs elovce Brodna Stare Bolity Kaczyno Podborcze Kamieskie Libatov - as Jaworzno Nrnberg, Stadt Warszawa - Bemowo Slovinky Pniewo Partoltice Nagybarca Grabienice Mae Tarnw Wachw Zaleszczyce - Popiele Lubatowa - Smrek Maniw Laskr Kykovice Huta Zawadzka Pavlkov - as Ogonowo Mszczonw Radwanw-Kolonia Jasionka - Gsiwka Tety Fife