Poštové smerovacie čísla - PSČ vyhľadávanie

Katalóg PSČ obsahuje 117 651 poštových smerovacích čísiel. Vyhľadávajte PSČ ako čísla bez medzier, alebo zadajte názov obce (malé a veľké písmená sa nerozpoznávajú). Katalóg PSČ momentálne obsahuje poštové smerovacie čísla krajín: Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Veľká Británia.

PSČ:

  
Pošta/Obec:


05305 Beharovce

Obec/pošta Beharovce, oblasť Levoča, Slovenská republika

05305 Beharovce

Obec/pošta Dúbrava, oblasť Levoča, Slovenská republika

05305 Beharovce

Obec/pošta Granč - Petrovce, oblasť Levoča, Slovenská republika

05305 Beharovce

Obec/pošta Harakovce, oblasť Levoča, Slovenská republika

05305 Beharovce

Obec/pošta Korytné, oblasť Levoča, Slovenská republika

05305 Beharovce

Obec/pošta Poľanovce, oblasť Levoča, Slovenská republika

05305 Beharovce

Obec/pošta Pongrácovce, oblasť Levoča, Slovenská republika


Čo je PSČ?

Poštové smerovacie číslo (PSČ) je neoddeliteľnou súčasťou každej adresy. PSČ identifikuje poštu, kde má byť zásielka doručená. Pre správne a rýchle doručenie zásielok je preto dôležité správne vyplniť PSČ doručovacej pošty. Na Slovensku spravuje PSČ Slovenská pošta.

Naposledy hľadané PSČ

Kajnity Koty Cikó Klementice Sklené Teplice Sinutec Faliszewo Mozolov Nemti Japons Hejna Hubovo Riečka Dziewuliny Mils śabiec Mirków Ötvöskónyi Öttevény Öttömös Öskü Örvényes Bobrovník Chodźki Örménykút Örményes Örkény Öreglak Öregcsertő Ömböly Ölbő Ököritófülpös Öcsöd Öcs Pabneukirchen Nitra Biała Krzywanice Gardyny Krňany Bielany-Jarosławy Biharugra Typin Andrejová Krzymowskie Opatkowice Murowane Ostrý Grúň Malá Iža Gawrony Bacze