Poštové smerovacie čísla - PSČ vyhľadávanie

Katalóg PSČ obsahuje 117 651 poštových smerovacích čísiel. Vyhľadávajte PSČ ako čísla bez medzier, alebo zadajte názov obce (malé a veľké písmená sa nerozpoznávajú). Katalóg PSČ momentálne obsahuje poštové smerovacie čísla krajín: Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Veľká Británia.

PSČ:

  
Pošta/Obec:


04445 Bidovce

Obec/pošta Bidovce, oblasť Košice-okolie, Slovenská republika

04445 Bidovce

Obec/pošta Bačkovík, oblasť Košice-okolie, Slovenská republika

04445 Bidovce

Obec/pošta Borda, oblasť Košice-okolie, Slovenská republika

04445 Bidovce

Obec/pošta Čakanovce, oblasť Košice-okolie, Slovenská republika

04445 Bidovce

Obec/pošta Ďurďošík, oblasť Košice-okolie, Slovenská republika

04445 Bidovce

Obec/pošta Herľany, oblasť Košice-okolie, Slovenská republika

04445 Bidovce

Obec/pošta Košický Klečenov, oblasť Košice-okolie, Slovenská republika

04445 Bidovce

Obec/pošta Nižná Kamenica, oblasť Košice-okolie, Slovenská republika

04445 Bidovce

Obec/pošta Rankovce, oblasť Košice-okolie, Slovenská republika

04445 Bidovce

Obec/pošta Svinica, oblasť Košice-okolie, Slovenská republika

04445 Bidovce

Obec/pošta Trsťany, oblasť Košice-okolie, Slovenská republika

04445 Bidovce

Obec/pošta Vyšná Kamenica, oblasť Košice-okolie, Slovenská republika

04445 Bidovce

Obec/pošta Žírovce, oblasť Košice-okolie, Slovenská republika


Čo je PSČ?

Poštové smerovacie číslo (PSČ) je neoddeliteľnou súčasťou každej adresy. PSČ identifikuje poštu, kde má byť zásielka doručená. Pre správne a rýchle doručenie zásielok je preto dôležité správne vyplniť PSČ doručovacej pošty. Na Slovensku spravuje PSČ Slovenská pošta.

Naposledy hľadané PSČ