Poštové smerovacie čísla - PSČ vyhľadávanie

Katalóg PSČ obsahuje 117 651 poštových smerovacích čísiel. Vyhľadávajte PSČ ako čísla bez medzier, alebo zadajte názov obce (malé a veľké písmená sa nerozpoznávajú). Katalóg PSČ momentálne obsahuje poštové smerovacie čísla krajín: Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Veľká Británia.

PSČ:

  
Pošta/Obec:


27532 Wojciechowice

Obec/pošta Bidziny, oblasť opatowski, Poľsko

27532 Wojciechowice

Obec/pošta Bidziny - Bidziny Poduchowne, oblasť opatowski, Poľsko

27532 Wojciechowice

Obec/pošta Bidziny - Bidziny-Folwark, oblasť opatowski, Poľsko

27532 Wojciechowice

Obec/pošta Bidziny - Bidziny-Kolonia, oblasť opatowski, Poľsko

27532 Wojciechowice

Obec/pošta Bidziny - DuSa Strona, oblasť opatowski, Poľsko

27532 Wojciechowice

Obec/pošta Bidziny - Gaje, oblasť opatowski, Poľsko

27532 Wojciechowice

Obec/pošta Bidziny - Mała Strona, oblasť opatowski, Poľsko


Čo je PSČ?

Poštové smerovacie číslo (PSČ) je neoddeliteľnou súčasťou každej adresy. PSČ identifikuje poštu, kde má byť zásielka doručená. Pre správne a rýchle doručenie zásielok je preto dôležité správne vyplniť PSČ doručovacej pošty. Na Slovensku spravuje PSČ Slovenská pošta.

Naposledy hľadané PSČ