Poštové smerovacie čísla - PSČ vyhľadávanie

Katalóg PSČ obsahuje 117 651 poštových smerovacích čísiel. Vyhľadávajte PSČ ako čísla bez medzier, alebo zadajte názov obce (malé a veľké písmená sa nerozpoznávajú). Katalóg PSČ momentálne obsahuje poštové smerovacie čísla krajín: Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Veľká Británia.

PSČ:

  
Pošta/Obec:


81101 Bratislava 1

Obec/pošta Bratislava, oblasť Bratislava, Slovenská republika

81102 Bratislava 1

Obec/pošta Bratislava, oblasť Bratislava, Slovenská republika

81103 Bratislava 1

Obec/pošta Bratislava, oblasť Bratislava, Slovenská republika

81104 Bratislava 1

Obec/pošta Bratislava, oblasť Bratislava, Slovenská republika

81105 Bratislava 1

Obec/pošta Bratislava, oblasť Bratislava, Slovenská republika

81106 Bratislava 1

Obec/pošta Bratislava, oblasť Bratislava, Slovenská republika

81107 Bratislava 1

Obec/pošta Bratislava, oblasť Bratislava, Slovenská republika

81108 Bratislava 1

Obec/pošta Bratislava, oblasť Bratislava, Slovenská republika

81109 Bratislava 1

Obec/pošta Bratislava, oblasť Bratislava, Slovenská republika

82001 Bratislava 2

Obec/pošta Bratislava, oblasť Bratislava, Slovenská republika

82101 Bratislava 2

Obec/pošta Bratislava, oblasť Bratislava, Slovenská republika

82102 Bratislava 2

Obec/pošta Bratislava, oblasť Bratislava, Slovenská republika

82103 Bratislava 2

Obec/pošta Bratislava, oblasť Bratislava, Slovenská republika

82104 Bratislava 2

Obec/pošta Bratislava, oblasť Bratislava, Slovenská republika

82105 Bratislava 2

Obec/pošta Bratislava, oblasť Bratislava, Slovenská republika

82106 Bratislava 214

Obec/pošta Bratislava, oblasť Bratislava, Slovenská republika

82107 Bratislava 214

Obec/pošta Bratislava, oblasť Bratislava, Slovenská republika

82108 Bratislava 2

Obec/pošta Bratislava, oblasť Bratislava, Slovenská republika

82109 Bratislava 2

Obec/pošta Bratislava, oblasť Bratislava, Slovenská republika

83000 Bratislava 3

Obec/pošta Bratislava, oblasť Bratislava, Slovenská republika

83004 Bratislava 34

Obec/pošta Bratislava, oblasť Bratislava, Slovenská republika

83005 Bratislava 35

Obec/pošta Bratislava, oblasť Bratislava, Slovenská republika

83006 Bratislava 36

Obec/pošta Bratislava, oblasť Bratislava, Slovenská republika

83007 Bratislava 37

Obec/pošta Bratislava, oblasť Bratislava, Slovenská republika

83101 Bratislava 37

Obec/pošta Bratislava, oblasť Bratislava, Slovenská republika

83102 Bratislava 3

Obec/pošta Bratislava, oblasť Bratislava, Slovenská republika

83103 Bratislava 3

Obec/pošta Bratislava, oblasť Bratislava, Slovenská republika

83104 Bratislava 3

Obec/pošta Bratislava, oblasť Bratislava, Slovenská republika

83106 Bratislava 35

Obec/pošta Bratislava, oblasť Bratislava, Slovenská republika

83107 Bratislava 36

Obec/pošta Bratislava, oblasť Bratislava, Slovenská republika

83151 Bratislava 34

Obec/pošta Bratislava, oblasť Bratislava, Slovenská republika

83152 Bratislava 34

Obec/pošta Bratislava, oblasť Bratislava, Slovenská republika

83153 Bratislava 34

Obec/pošta Bratislava, oblasť Bratislava, Slovenská republika

83154 Bratislava 34

Obec/pošta Bratislava, oblasť Bratislava, Slovenská republika

83155 Bratislava 34

Obec/pošta Bratislava, oblasť Bratislava, Slovenská republika

84002 Bratislava 42

Obec/pošta Bratislava, oblasť Bratislava, Slovenská republika

84008 Bratislava 48

Obec/pošta Bratislava, oblasť Bratislava, Slovenská republika

84009 Bratislava 49

Obec/pošta Bratislava, oblasť Bratislava, Slovenská republika

84101 Bratislava 42

Obec/pošta Bratislava, oblasť Bratislava, Slovenská republika

84102 Bratislava 42

Obec/pošta Bratislava, oblasť Bratislava, Slovenská republika

84103 Bratislava 42

Obec/pošta Bratislava, oblasť Bratislava, Slovenská republika

84104 Bratislava 4

Obec/pošta Bratislava, oblasť Bratislava, Slovenská republika

84105 Bratislava 4

Obec/pošta Bratislava, oblasť Bratislava, Slovenská republika

84106 Bratislava 48

Obec/pošta Bratislava, oblasť Bratislava, Slovenská republika

84107 Bratislava 49

Obec/pošta Bratislava, oblasť Bratislava, Slovenská republika

84108 Bratislava 49

Obec/pošta Bratislava, oblasť Bratislava, Slovenská republika

84110 Bratislava 49

Obec/pošta Bratislava, oblasť Bratislava, Slovenská republika

85000 Bratislava 5

Obec/pošta Bratislava, oblasť Bratislava, Slovenská republika

85009 Bratislava 59

Obec/pošta Bratislava, oblasť Bratislava, Slovenská republika

85101 Bratislava 5

Obec/pošta Bratislava, oblasť Bratislava, Slovenská republika

85102 Bratislava 5

Obec/pošta Bratislava, oblasť Bratislava, Slovenská republika

85103 Bratislava 5

Obec/pošta Bratislava, oblasť Bratislava, Slovenská republika

85104 Bratislava 5

Obec/pošta Bratislava, oblasť Bratislava, Slovenská republika

85105 Bratislava 5

Obec/pošta Bratislava, oblasť Bratislava, Slovenská republika

85106 Bratislava 5

Obec/pošta Bratislava, oblasť Bratislava, Slovenská republika

85107 Bratislava 5

Obec/pošta Bratislava, oblasť Bratislava, Slovenská republika

85110 Bratislava 59

Obec/pošta Bratislava, oblasť Bratislava, Slovenská republika

82106 Bratislava 214

Obec/pošta Podunajské Biskupice, oblasť Bratislava II, Slovenská republika

82107 Bratislava 214

Obec/pošta Vrakuňa, oblasť Bratislava II, Slovenská republika

83107 Bratislava 36

Obec/pošta Vajnory, oblasť Bratislava III, Slovenská republika

84103 Bratislava 42

Obec/pošta Lamač, oblasť Bratislava IV, Slovenská republika

84106 Bratislava 48

Obec/pošta Záhorská Bystrica, oblasť Bratislava IV, Slovenská republika

84110 Bratislava 49

Obec/pošta Devín, oblasť Bratislava IV, Slovenská republika

85110 Bratislava 59

Obec/pošta Čunovo, oblasť Bratislava V, Slovenská republika

85110 Bratislava 59

Obec/pošta Jarovce, oblasť Bratislava V, Slovenská republika

85110 Bratislava 59

Obec/pošta Rusovce, oblasť Bratislava V, Slovenská republika


Čo je PSČ?

Poštové smerovacie číslo (PSČ) je neoddeliteľnou súčasťou každej adresy. PSČ identifikuje poštu, kde má byť zásielka doručená. Pre správne a rýchle doručenie zásielok je preto dôležité správne vyplniť PSČ doručovacej pošty. Na Slovensku spravuje PSČ Slovenská pošta.

Naposledy hľadané PSČ