Poštové smerovacie čísla - PSČ vyhľadávanie

Katalóg PSČ obsahuje 117 651 poštových smerovacích čísiel. Vyhľadávajte PSČ ako čísla bez medzier, alebo zadajte názov obce (malé a veľké písmená sa nerozpoznávajú). Katalóg PSČ momentálne obsahuje poštové smerovacie čísla krajín: Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Veľká Británia.

PSČ:

  
Pošta/Obec:


67923 Lomnice u Tišnova

Obec/pošta Brumov, oblasť Blansko, Česká republika

76331 Brumov-Bylnice 1

Obec/pošta Brumov, oblasť Zlín, Česká republika

69111 Brumovice na Moravě

Obec/pošta Brumovice, oblasť Břeclav, Česká republika

74771 Brumovice u Opavy

Obec/pošta Brumovice - časť, oblasť Opava, Česká republika

74775 Velké Heraltice

Obec/pošta Brumovice - časť, oblasť Opava, Česká republika

76331 Brumov-Bylnice 1

Obec/pošta Bylnice, oblasť Zlín, Česká republika

76334 Brumov-Bylnice 3

Obec/pošta Sidonie, oblasť Zlín, Česká republika

76334 Brumov-Bylnice 3

Obec/pošta Svatý Štěpán, oblasť Zlín, Česká republika

74771 Brumovice u Opavy

Obec/pošta Pustý Mlýn - časť, oblasť Opava, Česká republika

74771 Brumovice u Opavy

Obec/pošta Skrochovice, oblasť Opava, Česká republika


Čo je PSČ?

Poštové smerovacie číslo (PSČ) je neoddeliteľnou súčasťou každej adresy. PSČ identifikuje poštu, kde má byť zásielka doručená. Pre správne a rýchle doručenie zásielok je preto dôležité správne vyplniť PSČ doručovacej pošty. Na Slovensku spravuje PSČ Slovenská pošta.

Naposledy hľadané PSČ