Poštové smerovacie èísla - PSÈ vyh¾adávanie

Katalóg PSÈ obsahuje 117 651 poštových smerovacích èísiel. Vyh¾adávajte PSÈ ako èísla bez medzier, alebo zadajte názov obce (malé a ve¾ké písmená sa nerozpoznávajú). Katalóg PSÈ momentálne obsahuje poštové smerovacie èísla krajín: Slovensko, Èeská republika, Maïarsko, Nemecko, Po¾sko, Rakúsko, Ve¾ká Británia.

PSÈ:

  
Pošta/Obec:


11311 Kolno

Obec/pošta Górowo, oblas olsztyñski, Po¾sko

13124 Koz³owo

Obec/pošta Górowo, oblas nidzicki, Po¾sko

55110 Prusice

Obec/pošta Górowo, oblas trzebnicki, Po¾sko

62513 Krzymów

Obec/pošta Górowo, oblas koniñski, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Górowo I³aweckie, oblas bartoszycki, Po¾sko

13111 Janowiec Koœcielny

Obec/pošta Górowo-Trzšski, oblas nidzicki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta S¹gnity, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta S¹gnity - Gniewkowo, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Stega Ma³a, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta So³tysowizna, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Skarbiec, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Sigajny, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Sêdziwojewo, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta œywkowo, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta œo³êdnik, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Robity, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Reszkowo, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Pudlikajmy, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Powiersze, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Zielenica, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Ziêby, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Piasty Wielkie, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Piasek, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Piaseczno, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Paustry, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta PareSki, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Paprocina, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Orsy, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta W¹gniki, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Nerwiki, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Lisiak, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Lipniki, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Wor³awki, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Woryny, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Worszyny, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Wormie, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Krasno³ška, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Wokiele, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Wojmiany, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Kiwajny, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Wiewiórki, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Kamiñsk, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Weskajmy, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Gršdzik, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Gruszyny, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Glšdy, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Dzikowo I³aweckie, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Toprzyny, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Stab³awki, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Pó³wiosek, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Pieszkowo, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta W¹gródka, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Nowa Wieœ I³awecka, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Nowa Karczma, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Kumkiejmy Przednie, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Kumkiejmy, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Kanie I³aweckie, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Kandyty, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Janikowo, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Grotowo, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Ga³ajny, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Galiny, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Dwórzno, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Dulsin, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Dobrzynka, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Deksyty, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Dêby, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Czyprki, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Bšdze, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Bšdle, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Bukowiec, oblas bartoszycki, Po¾sko

11220 Górowo I³aweckie

Obec/pošta Augamy, oblas bartoszycki, Po¾sko


Èo je PSÈ?

Poštové smerovacie èíslo (PSÈ) je neoddelite¾nou súèasou každej adresy. PSÈ identifikuje poštu, kde má by zásielka doruèená. Pre správne a rýchle doruèenie zásielok je preto dôležité správne vyplni PSÈ doruèovacej pošty. Na Slovensku spravuje PSÈ Slovenská pošta.

Naposledy h¾adané PSÈ

Horné Naštice Chaberkowo Pøedín Okružná Jas³o Janiki Wielkie Wroc³aw - Wroc³aw2 Hronská Breznica Nowy Ramuk Senica Prosné Langenlois Bezdìkov pod Tøemšínem Dolna Haid Maria Ellend Radkova Lhota Kamenný Most Dlouhá Louèka Trokavec Lubierzyn Tatranská Lomnica Czempiñ Nižný Skálnik Zaskrodzie Hodkovce Zábeštní Lhota Nádudvar Zvolen Lachowice Zlonín Klokoèina Ágfalva Reintal Parnowo Jacovce Beladice Záhrobí Rudno nad Hronom Kýèerka Eberstalzell HySne - Moszczanki Palotás Aleksandrów Kujawski Langenrohr Karviná-Louky x Vèelná pod Boubínem Ramzová Dyèka Wola Kurowska