Poštové smerovacie čísla - PSČ vyhľadávanie

Katalóg PSČ obsahuje 117 651 poštových smerovacích čísiel. Vyhľadávajte PSČ ako čísla bez medzier, alebo zadajte názov obce (malé a veľké písmená sa nerozpoznávajú). Katalóg PSČ momentálne obsahuje poštové smerovacie čísla krajín: Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Veľká Británia.

PSČ:

  
Pošta/Obec:


94701 Hurbanovo 1

Obec/pošta Hurbanovo, oblasť Hurbanovo, Slovenská republika

94703 Hurbanovo 3

Obec/pošta Hurbanovo, oblasť Hurbanovo, Slovenská republika

94701 Hurbanovo 1

Obec/pošta Holanovo, oblasť Komárno, Slovenská republika

94701 Hurbanovo 1

Obec/pošta Konkoľ, oblasť Komárno, Slovenská republika

94701 Hurbanovo 1

Obec/pošta Martovce, oblasť Komárno, Slovenská republika

94701 Hurbanovo 1

Obec/pošta Vék, oblasť Komárno, Slovenská republika

94701 Hurbanovo 1

Obec/pošta Zelený Háj, oblasť Komárno, Slovenská republika

94703 Hurbanovo 3

Obec/pošta Bohatá, oblasť Komárno, Slovenská republika

94703 Hurbanovo 3

Obec/pošta Nová Trstená, oblasť Komárno, Slovenská republika


Čo je PSČ?

Poštové smerovacie číslo (PSČ) je neoddeliteľnou súčasťou každej adresy. PSČ identifikuje poštu, kde má byť zásielka doručená. Pre správne a rýchle doručenie zásielok je preto dôležité správne vyplniť PSČ doručovacej pošty. Na Slovensku spravuje PSČ Slovenská pošta.

Naposledy hľadané PSČ