Poštové smerovacie čísla - PSČ vyhľadávanie

Katalóg PSČ obsahuje 117 651 poštových smerovacích čísiel. Vyhľadávajte PSČ ako čísla bez medzier, alebo zadajte názov obce (malé a veľké písmená sa nerozpoznávajú). Katalóg PSČ momentálne obsahuje poštové smerovacie čísla krajín: Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Veľká Británia.

PSČ:

  
Pošta/Obec:


43156 Mašťov

Obec/pošta Konice, oblasť Chomutov, Česká republika

66902 Znojmo 2

Obec/pošta Konice, oblasť Znojmo, Česká republika

79852 Konice

Obec/pošta Konice, oblasť Prostějov, Česká republika

79852 Konice

Obec/pošta Březsko, oblasť Prostějov, Česká republika

79852 Konice

Obec/pošta Budětsko, oblasť Prostějov, Česká republika

79852 Konice

Obec/pošta Chobyně, oblasť Prostějov, Česká republika

79852 Konice

Obec/pošta Kladky - časť, oblasť Prostějov, Česká republika

79852 Konice

Obec/pošta Klužínek, oblasť Prostějov, Česká republika

79852 Konice

Obec/pošta Křemenec, oblasť Prostějov, Česká republika

79852 Konice

Obec/pošta Nová Dědina, oblasť Prostějov, Česká republika

79852 Konice

Obec/pošta Ponikev, oblasť Prostějov, Česká republika

79852 Konice

Obec/pošta Runářov, oblasť Prostějov, Česká republika

79852 Konice

Obec/pošta Skřípov, oblasť Prostějov, Česká republika

79852 Konice

Obec/pošta Slavíkov, oblasť Prostějov, Česká republika

79852 Konice

Obec/pošta Štarnov, oblasť Prostějov, Česká republika

79852 Konice

Obec/pošta Šubířov, oblasť Prostějov, Česká republika

79852 Konice

Obec/pošta Zavadilka, oblasť Prostějov, Česká republika


Čo je PSČ?

Poštové smerovacie číslo (PSČ) je neoddeliteľnou súčasťou každej adresy. PSČ identifikuje poštu, kde má byť zásielka doručená. Pre správne a rýchle doručenie zásielok je preto dôležité správne vyplniť PSČ doručovacej pošty. Na Slovensku spravuje PSČ Slovenská pošta.

Naposledy hľadané PSČ