PoÜtovÚ smerovacie ŔÝsla - PS╚ vyhżadßvanie

Katalˇg PS╚ obsahuje 117 651 poÜtovřch smerovacÝch ŔÝsiel. Vyhżadßvajte PS╚ ako ŔÝsla bez medzier, alebo zadajte nßzov obce (malÚ a veżkÚ pÝsmenß sa nerozpoznßvaj˙). Katalˇg PS╚ momentßlne obsahuje poÜtovÚ smerovacie ŔÝsla krajÝn: Slovensko, ╚eskß republika, Ma´arsko, Nemecko, Pożsko, Rak˙sko, Veżkß Britßnia.

PS╚:

  
PoÜta/Obec:


87890 Lubraniec

Obec/poÜta Koniec, oblasŁ w│oc│awski, Pożsko

16420 Raczki

Obec/poÜta Koniecbˇr, oblasŁ suwalski, Pożsko

18420 Jedwabne

Obec/poÜta Koniecki, oblasŁ │omSy˝ski, Pożsko

19230 Szczuczyn

Obec/poÜta Koniecki Ma│e, oblasŁ grajewski, Pożsko

19230 Szczuczyn

Obec/poÜta Koniecki-Rostroszewo, oblasŁ grajewski, Pożsko

28160 Wiťlica

Obec/poÜta Koniecmosty, oblasŁ buski, Pożsko

42230 Koniecpol

Obec/poÜta Koniecpol, oblasŁ czŕstochowski, Pożsko

82400 Sztum

Obec/poÜta Koniecwa│d, oblasŁ sztumski, Pożsko

19301 E│k

Obec/poÜta Konieczki, oblasŁ e│cki, Pożsko

42140 Panki

Obec/poÜta Konieczki, oblasŁ k│obucki, Pożsko

38114 Niebylec

Obec/poÜta Konieczkowa, oblasŁ strzySowski, Pożsko

38315 Uťcie Gorlickie

Obec/poÜta Konieczna, oblasŁ gorlicki, Pożsko

29100 W│oszczowa

Obec/poÜta Konieczno, oblasŁ w│oszczowski, Pożsko

42230 Koniecpol

Obec/poÜta Teresˇw, oblasŁ czŕstochowski, Pożsko

42230 Koniecpol

Obec/poÜta Teodorˇw, oblasŁ czŕstochowski, Pożsko

42230 Koniecpol

Obec/poÜta úysiny, oblasŁ czŕstochowski, Pożsko

42230 Koniecpol

Obec/poÜta úysakˇw, oblasŁ czŕstochowski, Pożsko

42230 Koniecpol

Obec/poÜta Stary Koniecpol, oblasŁ czŕstochowski, Pożsko

42230 Koniecpol

Obec/poÜta Stanis│awice, oblasŁ czŕstochowski, Pożsko

42230 Koniecpol

Obec/poÜta úabŕdč, oblasŁ czŕstochowski, Pożsko

42230 Koniecpol

Obec/poÜta Rudniki-Kolonia, oblasŁ czŕstochowski, Pożsko

42230 Koniecpol

Obec/poÜta Rudniki, oblasŁ czŕstochowski, Pożsko

42230 Koniecpol

Obec/poÜta Piaski, oblasŁ czŕstochowski, Pożsko

42230 Koniecpol

Obec/poÜta Pŕkowiec, oblasŁ czŕstochowski, Pożsko

42230 Koniecpol

Obec/poÜta Za│ŕSe, oblasŁ czŕstochowski, Pożsko

42230 Koniecpol

Obec/poÜta Zarˇg, oblasŁ czŕstochowski, Pożsko

42230 Koniecpol

Obec/poÜta Oko│owice, oblasŁ czŕstochowski, Pożsko

42230 Koniecpol

Obec/poÜta Zagacie - Stefanˇw, oblasŁ czŕstochowski, Pożsko

42230 Koniecpol

Obec/poÜta Zagacie, oblasŁ czŕstochowski, Pożsko

42230 Koniecpol

Obec/poÜta W╣sosz, oblasŁ czŕstochowski, Pożsko

42230 Koniecpol

Obec/poÜta Micha│ˇw, oblasŁ czŕstochowski, Pożsko

42230 Koniecpol

Obec/poÜta Luborcza, oblasŁ czŕstochowski, Pożsko

42230 Koniecpol

Obec/poÜta Kučnica WÜsowska, oblasŁ czŕstochowski, Pożsko

42230 Koniecpol

Obec/poÜta Kučnica Grodziska, oblasŁ czŕstochowski, Pożsko

42230 Koniecpol

Obec/poÜta Wˇlka, oblasŁ czŕstochowski, Pożsko

42230 Koniecpol

Obec/poÜta DÜbrowa, oblasŁ czŕstochowski, Pożsko

42230 Koniecpol

Obec/poÜta Radoszewnica, oblasŁ czŕstochowski, Pożsko

42230 Koniecpol

Obec/poÜta Oblasy, oblasŁ czŕstochowski, Pożsko

42230 Koniecpol

Obec/poÜta Kozakˇw, oblasŁ czŕstochowski, Pożsko

42230 Koniecpol

Obec/poÜta Aleksandrˇw, oblasŁ czŕstochowski, Pożsko


╚o je PS╚?

PoÜtovÚ smerovacie ŔÝslo (PS╚) je neoddeliteżnou s˙ŔasŁou ka×dej adresy. PS╚ identifikuje poÜtu, kde mß byŁ zßsielka doruŔenß. Pre sprßvne a rřchle doruŔenie zßsielok je preto d˘le×itÚ sprßvne vyplniŁ PS╚ doruŔovacej poÜty. Na Slovensku spravuje PS╚ Slovenskß poÜta.

Naposledy hżadanÚ PS╚

Grochowo Pierwsze Szwejki Wielkie Jab│onka Debrecen ChlebiŔov Neudau Äelina Voża Pytlov Szczuka Koplotovce úubienko - Kopaniny Bratnik CeglÚd ŔasŁ Budai ˙t Koniakˇw Drou×kovice Tatinß Ivanka pri Dunaji Popielˇw Kotvina Ehrwald Bielawa Strß×e pod Tatrami Bystre-Chrzany - Czarzaste-B│otki NovÚ He°minovy Koťcierzyn Kluczyce - Daleszec Sankt Martin Topolin Pass Poprad Gawrony D˙×ava Tadeuszˇw Wielowieť - îwiŕty Marek Dormowo B÷blingen Lenarczyce - Na Prochowni Bßnovß Balvany Prosenice Budapest XV. Mßrokf÷ld Jagnin Dˇ│ NŘrnberg, Stadt Bitburg-PrŘm Mu│awski Dwˇr Janin Medlovice