Poštové smerovacie čķsla - PSČ vyh¾adįvanie

Katalóg PSČ obsahuje 117 651 poštovżch smerovacķch čķsiel. Vyh¾adįvajte PSČ ako čķsla bez medzier, alebo zadajte nįzov obce (malé a ve¾ké pķsmenį sa nerozpoznįvajś). Katalóg PSČ momentįlne obsahuje poštové smerovacie čķsla krajķn: Slovensko, Českį republika, Maļarsko, Nemecko, Po¾sko, Rakśsko, Ve¾kį Britįnia.

PSČ:

  
Pošta/Obec:


62511 Kramsk

Obec/pošta Kramsk, oblas koniński, Po¾sko

62511 Kramsk

Obec/pošta Kramsk - Kramsk-£źgi, oblas koniński, Po¾sko

62511 Kramsk

Obec/pošta Kramsk-Pole, oblas koniński, Po¾sko

62511 Kramsk

Obec/pošta Kramsk-Pole - Kramsk-£azy, oblas koniński, Po¾sko

62511 Kramsk

Obec/pošta Kramsk-Pole - KsiźSy Ostrów, oblas koniński, Po¾sko

25169 Velké Popovice

Obec/pošta Krįmskż, oblas Praha-vżchod, Českį republika

62511 Kramsk

Obec/pošta Strumyk, oblas koniński, Po¾sko

62511 Kramsk

Obec/pošta œrekie, oblas koniński, Po¾sko

62510 Kramsk

Obec/pošta Rudzica, oblas koniński, Po¾sko

62510 Kramsk

Obec/pošta Rudzica - Rudzica-Kolonia, oblas koniński, Po¾sko

62511 Kramsk

Obec/pošta Œwiźte, oblas koniński, Po¾sko

62511 Kramsk

Obec/pošta Pšchów, oblas koniński, Po¾sko

62511 Kramsk

Obec/pošta Pogorza³ki, oblas koniński, Po¾sko

62511 Kramsk

Obec/pošta Podgór, oblas koniński, Po¾sko

62511 Kramsk

Obec/pošta Podgór - Podgórz, oblas koniński, Po¾sko

62511 Kramsk

Obec/pošta Patrzyków, oblas koniński, Po¾sko

62511 Kramsk

Obec/pošta Osowce, oblas koniński, Po¾sko

62511 Kramsk

Obec/pošta Osowce - Polic, oblas koniński, Po¾sko

62511 Kramsk

Obec/pošta Osowce - Sak³ak, oblas koniński, Po¾sko

62511 Kramsk

Obec/pošta Osowce - Tobu³ka, oblas koniński, Po¾sko

62511 Kramsk

Obec/pošta Wysokie - Wac³awów, oblas koniński, Po¾sko

62511 Kramsk

Obec/pošta Wysokie, oblas koniński, Po¾sko

62500 Kramsk

Obec/pošta Morzys³aw-Kolonia, oblas koniński, Po¾sko

62511 Kramsk

Obec/pošta Milin, oblas koniński, Po¾sko

62510 Kramsk

Obec/pošta Lutnia, oblas koniński, Po¾sko

62511 Kramsk

Obec/pošta Lichnowo - Kździorki, oblas koniński, Po¾sko

62511 Kramsk

Obec/pošta Lichnowo - Grabczyna, oblas koniński, Po¾sko

62511 Kramsk

Obec/pošta Lichnowo - Górka, oblas koniński, Po¾sko

62511 Kramsk

Obec/pošta Ksawerów, oblas koniński, Po¾sko

62511 Kramsk

Obec/pošta Ksawerów - Biechowy, oblas koniński, Po¾sko

62510 Kramsk

Obec/pošta Wola Pod³źSna, oblas koniński, Po¾sko

62511 Kramsk

Obec/pošta Konstantynów, oblas koniński, Po¾sko

62511 Kramsk

Obec/pošta Wi¹zowa, oblas koniński, Po¾sko

62511 Kramsk

Obec/pošta Winnica, oblas koniński, Po¾sko

62511 Kramsk

Obec/pošta Wielany, oblas koniński, Po¾sko

62511 Kramsk

Obec/pošta Jab³ków, oblas koniński, Po¾sko

62563 Kramsk

Obec/pošta Helenów Drugi, oblas koniński, Po¾sko

62563 Kramsk

Obec/pošta Helenów Pierwszy, oblas koniński, Po¾sko

62563 Kramsk

Obec/pošta Gršblinek, oblas koniński, Po¾sko

62511 Kramsk

Obec/pošta Trzy Borki, oblas koniński, Po¾sko

62511 Kramsk

Obec/pošta Rysiny, oblas koniński, Po¾sko

62511 Kramsk

Obec/pošta Œwiźciec, oblas koniński, Po¾sko

62511 Kramsk

Obec/pošta Nowy Czarków, oblas koniński, Po¾sko

62511 Kramsk

Obec/pošta Lichnowo - Grabowe, oblas koniński, Po¾sko

62511 Kramsk

Obec/pošta Lichnowo, oblas koniński, Po¾sko

62510 Kramsk

Obec/pošta Izabelin, oblas koniński, Po¾sko

62563 Kramsk

Obec/pošta Gršblin, oblas koniński, Po¾sko

62510 Kramsk

Obec/pošta D³uga £ška, oblas koniński, Po¾sko

62563 Kramsk

Obec/pošta Dšbrówka, oblas koniński, Po¾sko

62511 Kramsk

Obec/pošta DršSek, oblas koniński, Po¾sko

62511 Kramsk

Obec/pošta Dźbicz - Stukol, oblas koniński, Po¾sko

62511 Kramsk

Obec/pošta Dźbicz - Ranna, oblas koniński, Po¾sko

62511 Kramsk

Obec/pošta Dźbicz - Podbór, oblas koniński, Po¾sko

62511 Kramsk

Obec/pošta Dźbicz - Ksawerów, oblas koniński, Po¾sko

62511 Kramsk

Obec/pošta Dźbicz, oblas koniński, Po¾sko

62511 Kramsk

Obec/pošta Chmielnik, oblas koniński, Po¾sko

62511 Kramsk

Obec/pošta Brzózki - Stawisko, oblas koniński, Po¾sko

62511 Kramsk

Obec/pošta Brzózki - Niwka, oblas koniński, Po¾sko

62511 Kramsk

Obec/pošta Brzózki, oblas koniński, Po¾sko

62511 Kramsk

Obec/pošta Borki - Stanis³awów, oblas koniński, Po¾sko

62511 Kramsk

Obec/pošta Borki, oblas koniński, Po¾sko

62511 Kramsk

Obec/pošta Bilczew, oblas koniński, Po¾sko

62511 Kramsk

Obec/pošta Barce - Marysin, oblas koniński, Po¾sko

62511 Kramsk

Obec/pošta Barce, oblas koniński, Po¾sko

62511 Kramsk

Obec/pošta Barce - KuŸnica, oblas koniński, Po¾sko

62510 Kramsk

Obec/pošta Anielew, oblas koniński, Po¾sko


Čo je PSČ?

Poštové smerovacie čķslo (PSČ) je neoddelite¾nou sśčasou každej adresy. PSČ identifikuje poštu, kde mį by zįsielka doručenį. Pre sprįvne a rżchle doručenie zįsielok je preto dōležité sprįvne vyplni PSČ doručovacej pošty. Na Slovensku spravuje PSČ Slovenskį pošta.

Naposledy h¾adané PSČ

Gaczkowice Bartkowizna Gacsįly Hernįdcéce Giraltovce Loich Gacpary Gacnik Gacko Styrov Vidinį Gackie Lubnia Gacki - Strzeleckie Wilczna Gacki - Podgórze-Koryta Gacki - Pastwisko Gacki - Kuców Zimnica Gacki - Gacki Nowe Tengeri Gacki - Gacki Górne Gacki - Gacki Dolne Zabrody Jįk Gacki - Folwark Rétsįg Zabrnie Górne - Zabrnie Dolne Zabratówka - Markówki Gacki Zabratówka Zabostów Ma³y Gack Zaborze-Kolonia Moravskż Svätż Jįn Gace S³upieckie Region Hannover Wymykowo Zaborze Krzeczanowskie Gabu³tów Laski W³oœciańskie Laski Szlacheckie Gabrysin Rybarzowice Gabrylin Kramarka Gabrylewszczyzna Grinzens Komįrno Ohrady