Poštové smerovacie čķsla - PSČ vyh¾adįvanie

Katalóg PSČ obsahuje 117 651 poštovżch smerovacķch čķsiel. Vyh¾adįvajte PSČ ako čķsla bez medzier, alebo zadajte nįzov obce (malé a ve¾ké pķsmenį sa nerozpoznįvajś). Katalóg PSČ momentįlne obsahuje poštové smerovacie čķsla krajķn: Slovensko, Českį republika, Maļarsko, Nemecko, Po¾sko, Rakśsko, Ve¾kį Britįnia.

PSČ:

  
Pošta/Obec:


5530 Góra Kalwaria

Obec/pošta Krzymów, oblas piaseczyński, Po¾sko

62513 Krzymów

Obec/pošta Krzymów, oblas koniński, Po¾sko

74506 Chojna

Obec/pošta Krzymów, oblas gryfiński, Po¾sko

9550 Szczawin Koœcielny

Obec/pošta Krzymów, oblas gostyniński, Po¾sko

62619 Wierzbinek

Obec/pošta Krzymowo, oblas koniński, Po¾sko

21500 Bia³a Podlaska

Obec/pošta Krzymowskie, oblas bialski, Po¾sko

21500 Bia³a Podlaska

Obec/pošta Krzymowskie - Boczenka, oblas bialski, Po¾sko

62513 Krzymów

Obec/pošta Szczepid³o, oblas koniński, Po¾sko

62513 Krzymów

Obec/pošta Stare Paprockie Holendry, oblas koniński, Po¾sko

62513 Krzymów

Obec/pošta Smolnik, oblas koniński, Po¾sko

62513 Krzymów

Obec/pošta RoSek Brzeziński, oblas koniński, Po¾sko

62513 Krzymów

Obec/pošta RoSek Krzymowski, oblas koniński, Po¾sko

62513 Krzymów

Obec/pošta PotaSniki, oblas koniński, Po¾sko

62513 Krzymów

Obec/pošta Piersk, oblas koniński, Po¾sko

62513 Krzymów

Obec/pošta Piersk - Helenów Pierwszy, oblas koniński, Po¾sko

62513 Krzymów

Obec/pošta Paprotnia, oblas koniński, Po¾sko

62513 Krzymów

Obec/pošta Zalesie, oblas koniński, Po¾sko

62513 Krzymów

Obec/pošta Nowy Krzymów, oblas koniński, Po¾sko

62513 Krzymów

Obec/pošta Nowe PotaSniki, oblas koniński, Po¾sko

62513 Krzymów

Obec/pošta Ladorudz, oblas koniński, Po¾sko

62513 Krzymów

Obec/pošta Ka³ek, oblas koniński, Po¾sko

62513 Krzymów

Obec/pošta Ka³ek - Ka³ek-Kolonia, oblas koniński, Po¾sko

62513 Krzymów

Obec/pošta Wierzchy, oblas koniński, Po¾sko

62513 Krzymów

Obec/pošta Hiszpania, oblas koniński, Po¾sko

62513 Krzymów

Obec/pošta Hiszpania - Szwajcaria, oblas koniński, Po¾sko

62513 Krzymów

Obec/pošta Helenów Drugi, oblas koniński, Po¾sko

62513 Krzymów

Obec/pošta G³odno, oblas koniński, Po¾sko

62513 Krzymów

Obec/pošta G³odno - Budy, oblas koniński, Po¾sko

62513 Krzymów

Obec/pošta G³odno - Go³šbek, oblas koniński, Po¾sko

62513 Krzymów

Obec/pošta Gozdek, oblas koniński, Po¾sko

62513 Krzymów

Obec/pošta Gozdek Drugi, oblas koniński, Po¾sko

62513 Krzymów

Obec/pošta Górowo, oblas koniński, Po¾sko

62513 Krzymów

Obec/pošta Teresina, oblas koniński, Po¾sko

62513 Krzymów

Obec/pošta Nowe Paprockie Holendry - Nowa Paprocka Kolonia, oblas koniński, Po¾sko

62513 Krzymów

Obec/pošta Nowe Paprockie Holendry, oblas koniński, Po¾sko

62513 Krzymów

Obec/pošta Izabelin, oblas koniński, Po¾sko

62513 Krzymów

Obec/pošta Ignacew - Boles³awów, oblas koniński, Po¾sko

62513 Krzymów

Obec/pošta Ignacew, oblas koniński, Po¾sko

62513 Krzymów

Obec/pošta Genowefa, oblas koniński, Po¾sko

62513 Krzymów

Obec/pošta DršSno-Holendry - Nowe DršSno, oblas koniński, Po¾sko

62513 Krzymów

Obec/pošta DršSno-Holendry - Roztoka, oblas koniński, Po¾sko

62513 Krzymów

Obec/pošta DršSno-Holendry, oblas koniński, Po¾sko

62513 Krzymów

Obec/pošta DršSeń, oblas koniński, Po¾sko

62513 Krzymów

Obec/pošta Depaula, oblas koniński, Po¾sko

62513 Krzymów

Obec/pošta Chójki, oblas koniński, Po¾sko

62513 Krzymów

Obec/pošta BrzeŸno, oblas koniński, Po¾sko

62513 Krzymów

Obec/pošta Brzezińskie Holendry, oblas koniński, Po¾sko

62513 Krzymów

Obec/pošta Borowo, oblas koniński, Po¾sko

62513 Krzymów

Obec/pošta Adamów, oblas koniński, Po¾sko


Čo je PSČ?

Poštové smerovacie čķslo (PSČ) je neoddelite¾nou sśčasou každej adresy. PSČ identifikuje poštu, kde mį by zįsielka doručenį. Pre sprįvne a rżchle doručenie zįsielok je preto dōležité sprįvne vyplni PSČ doručovacej pošty. Na Slovensku spravuje PSČ Slovenskį pošta.

Naposledy h¾adané PSČ

Ze³w¹gi Adamów-Parcel Chotcza Górna Krįlik Lisów - Kolonie Inwalidzkie Nižnį Bük čas Bükfürdõ Duplķn Sedlce Cieciorki Skoki DuSe Nahošovice Nededza Orneta Kaczyn-Herbasy Kolanowo Bagdad Matiašovce Polichno - Polichno DuSe Salzburg Dachov - čas Wielbark Zalešany Bįhoņ Va¾kovņa Dalovice Bźdgoszcz Malé Kozmįlovce Wroc³aw - Wroc³aw2 Klįšter Hradištģ nad Jizerou - čas Eichsfeld Hainersdorf Klosterneuburg Mįndok Norfolk GrySyno Burzenin Bezdģčķ Topo¾čany Vrįble Uchanie-Kolonia Kolįrovo Svätż Jur Zdunki Jerzyce Petrova Lehota Kladnķky Jaslovské Bohunice Bechcice-Parcela Kieljany