PoÜtovÚ smerovacie ŔÝsla - PS╚ vyhżadßvanie

Katalˇg PS╚ obsahuje 117 651 poÜtovřch smerovacÝch ŔÝsiel. Vyhżadßvajte PS╚ ako ŔÝsla bez medzier, alebo zadajte nßzov obce (malÚ a veżkÚ pÝsmenß sa nerozpoznßvaj˙). Katalˇg PS╚ momentßlne obsahuje poÜtovÚ smerovacie ŔÝsla krajÝn: Slovensko, ╚eskß republika, Ma´arsko, Nemecko, Pożsko, Rak˙sko, Veżkß Britßnia.

PS╚:

  
PoÜta/Obec:


26903 G│owaczˇw

Obec/poÜta Maciejowice, oblasŁ kozienicki, Pożsko

28114 Gnojno

Obec/poÜta Maciejowice, oblasŁ buski, Pożsko

32010 Kocmyrzˇw-Luborzyca

Obec/poÜta Maciejowice, oblasŁ krakowski, Pożsko

48385 Otmuchˇw

Obec/poÜta Maciejowice, oblasŁ nyski, Pożsko

5600 Grˇjec

Obec/poÜta Maciejowice, oblasŁ grˇjecki, Pożsko

8111 Zbuczyn

Obec/poÜta Maciejowice, oblasŁ siedlecki, Pożsko

8480 Maciejowice

Obec/poÜta Maciejowice, oblasŁ garwoli˝ski, Pożsko

8480 Maciejowice

Obec/poÜta Uchacze, oblasŁ garwoli˝ski, Pożsko

8480 Maciejowice

Obec/poÜta Topolin, oblasŁ garwoli˝ski, Pożsko

8480 Maciejowice

Obec/poÜta Szkˇ│ki Krŕpskie, oblasŁ garwoli˝ski, Pożsko

8480 Maciejowice

Obec/poÜta Strych, oblasŁ garwoli˝ski, Pożsko

8480 Maciejowice

Obec/poÜta Samogoszcz, oblasŁ garwoli˝ski, Pożsko

8480 Maciejowice

Obec/poÜta Przewˇz, oblasŁ garwoli˝ski, Pożsko

8480 Maciejowice

Obec/poÜta Polik, oblasŁ garwoli˝ski, Pożsko

8480 Maciejowice

Obec/poÜta Pod│ŕS, oblasŁ garwoli˝ski, Pożsko

8480 Maciejowice

Obec/poÜta Podzamcze, oblasŁ garwoli˝ski, Pożsko

8480 Maciejowice

Obec/poÜta Podwierzbie, oblasŁ garwoli˝ski, Pożsko

8480 Maciejowice

Obec/poÜta Podstolice, oblasŁ garwoli˝ski, Pożsko

8480 Maciejowice

Obec/poÜta Podoblin, oblasŁ garwoli˝ski, Pożsko

8480 Maciejowice

Obec/poÜta Pasternik, oblasŁ garwoli˝ski, Pożsko

8480 Maciejowice

Obec/poÜta Ostrˇw, oblasŁ garwoli˝ski, Pożsko

8480 Maciejowice

Obec/poÜta Oronne, oblasŁ garwoli˝ski, Pożsko

8480 Maciejowice

Obec/poÜta Zakrŕty, oblasŁ garwoli˝ski, Pożsko

8480 Maciejowice

Obec/poÜta Oblin, oblasŁ garwoli˝ski, Pożsko

8480 Maciejowice

Obec/poÜta Oblin - Korczunek, oblasŁ garwoli˝ski, Pożsko

8480 Maciejowice

Obec/poÜta Oblin-GrÜdki, oblasŁ garwoli˝ski, Pożsko

8480 Maciejowice

Obec/poÜta Malamˇwka, oblasŁ garwoli˝ski, Pożsko

8480 Maciejowice

Obec/poÜta Wrˇble-Wargocin, oblasŁ garwoli˝ski, Pożsko

8480 Maciejowice

Obec/poÜta Kraski Dolne, oblasŁ garwoli˝ski, Pożsko

8480 Maciejowice

Obec/poÜta Kraski Gˇrne, oblasŁ garwoli˝ski, Pożsko

8480 Maciejowice

Obec/poÜta Kobylnica-Kolonia, oblasŁ garwoli˝ski, Pożsko

8480 Maciejowice

Obec/poÜta Kawŕczyn, oblasŁ garwoli˝ski, Pożsko

8480 Maciejowice

Obec/poÜta Tyrzyn, oblasŁ garwoli˝ski, Pożsko

8480 Maciejowice

Obec/poÜta Pogorzelec, oblasŁ garwoli˝ski, Pożsko

8480 Maciejowice

Obec/poÜta Nowe Kraski, oblasŁ garwoli˝ski, Pożsko

8480 Maciejowice

Obec/poÜta Leonˇw, oblasŁ garwoli˝ski, Pożsko

8480 Maciejowice

Obec/poÜta Kochˇw, oblasŁ garwoli˝ski, Pożsko

8480 Maciejowice

Obec/poÜta Kobylnica, oblasŁ garwoli˝ski, Pożsko

8480 Maciejowice

Obec/poÜta Kŕpa Podwierzbia˝ska, oblasŁ garwoli˝ski, Pożsko

8480 Maciejowice

Obec/poÜta Domaszew-M│yn, oblasŁ garwoli˝ski, Pożsko

8480 Maciejowice

Obec/poÜta Domaszew, oblasŁ garwoli˝ski, Pożsko

8480 Maciejowice

Obec/poÜta BÜczki, oblasŁ garwoli˝ski, Pożsko

8480 Maciejowice

Obec/poÜta Budy Pod│ŕskie, oblasŁ garwoli˝ski, Pożsko

8480 Maciejowice

Obec/poÜta Antoniˇwka îwierSowska, oblasŁ garwoli˝ski, Pożsko

8480 Maciejowice

Obec/poÜta Antoniˇwka Wilczkowska, oblasŁ garwoli˝ski, Pożsko


╚o je PS╚?

PoÜtovÚ smerovacie ŔÝslo (PS╚) je neoddeliteżnou s˙ŔasŁou ka×dej adresy. PS╚ identifikuje poÜtu, kde mß byŁ zßsielka doruŔenß. Pre sprßvne a rřchle doruŔenie zßsielok je preto d˘le×itÚ sprßvne vyplniŁ PS╚ doruŔovacej poÜty. Na Slovensku spravuje PS╚ Slovenskß poÜta.

Naposledy hżadanÚ PS╚

Bedlno Urmince Kozin ChoŔa Wolany Poprad Miaty PostrˇSe Oble Dßg Neumarkt i.d. OPf. Pßlosv÷r÷smart Majdan Stary Izdebnik - Su│kˇwka Lajoskomßrom K│ady ╚ankov Blansko DÜbrˇwka Tczewska Habovka Cecele Nadborowo LitomyÜl-Mýsto Nowa Ruda SŘk÷sd Modzerowo Bel×a Dedinky Al×betin Dvor Rŕboszewo Brzezinki Kraszewice Varha˛ovce Zßbornß Lhota Polichno-Budy Sarnˇw Eufemia Brighton and Hove Parzew Pŕkalin MarÜov u ┌pice Mark│awka Otmuchˇw Staropole Kolonia Zawady JedżovÚ Kostożany SihelnÚ Veżkß Lehota BleÜno ╚achtice