Poštové smerovacie èísla - PSÈ vyh¾adávanie

Katalóg PSÈ obsahuje 117 651 poštových smerovacích èísiel. Vyh¾adávajte PSÈ ako èísla bez medzier, alebo zadajte názov obce (malé a ve¾ké písmená sa nerozpoznávajú). Katalóg PSÈ momentálne obsahuje poštové smerovacie èísla krajín: Slovensko, Èeská republika, Maïarsko, Nemecko, Po¾sko, Rakúsko, Ve¾ká Británia.

PSÈ:

  
Pošta/Obec:


11710 Piecki

Obec/pošta Piecki, oblas mršgowski, Po¾sko

16402 Filipów

Obec/pošta Piecki, oblas suwalski, Po¾sko

83221 Osiek

Obec/pošta Piecki, oblas starogardzki, Po¾sko

86060 Nowa Wieœ Wielka

Obec/pošta Piecki, oblas bydgoski, Po¾sko

88150 Kruszwica

Obec/pošta Piecki, oblas inowroc³awski, Po¾sko

11710 Piecki

Obec/pošta Piecki - Jeleñ, oblas mršgowski, Po¾sko

11710 Piecki

Obec/pošta Piecki - Mostek, oblas mršgowski, Po¾sko

11710 Piecki

Obec/pošta Piecki - Ostrów Pieckowski, oblas mršgowski, Po¾sko

11710 Piecki

Obec/pošta Piecki - Piers³awek, oblas mršgowski, Po¾sko

11710 Piecki

Obec/pošta Szklarnia, oblas mr¹gowski, Po¾sko

11710 Piecki

Obec/pošta Stare Kie³bonki, oblas mr¹gowski, Po¾sko

11710 Piecki

Obec/pošta Stare Kie³bonki - £awny Lasek, oblas mr¹gowski, Po¾sko

11710 Piecki

Obec/pošta Rutkowo, oblas mr¹gowski, Po¾sko

11710 Piecki

Obec/pošta Rosocha - Chostka, oblas mr¹gowski, Po¾sko

12220 Piecki

Obec/pošta Rosocha - Rostek, oblas mr¹gowski, Po¾sko

11710 Piecki

Obec/pošta Rosocha, oblas mr¹gowski, Po¾sko

11710 Piecki

Obec/pošta Prusinowo, oblas mr¹gowski, Po¾sko

11710 Piecki

Obec/pošta Zyzdrojowy Piecek - Zyzdrojowa Wola, oblas mr¹gowski, Po¾sko

11710 Piecki

Obec/pošta Zyzdrojowy Piecek, oblas mr¹gowski, Po¾sko

11710 Piecki

Obec/pošta Zgon, oblas mr¹gowski, Po¾sko

11710 Piecki

Obec/pošta Nowe Kie³bonki, oblas mršgowski, Po¾sko

11710 Piecki

Obec/pošta Nawiady, oblas mršgowski, Po¾sko

11710 Piecki

Obec/pošta Mojtyny, oblas mršgowski, Po¾sko

11731 Piecki

Obec/pošta Mojtyny - Uklanka, oblas mršgowski, Po¾sko

11710 Piecki

Obec/pošta Machary, oblas mršgowski, Po¾sko

11700 Piecki

Obec/pošta Lipowo - Jeziorko, oblas mršgowski, Po¾sko

11710 Piecki

Obec/pošta Lipowo - Strza³owo, oblas mršgowski, Po¾sko

11710 Piecki

Obec/pošta Lipowo - Œwinie Oko, oblas mršgowski, Po¾sko

11710 Piecki

Obec/pošta Lipowo, oblas mršgowski, Po¾sko

11710 Piecki

Obec/pošta Wólka Prusinowska, oblas mr¹gowski, Po¾sko

11710 Piecki

Obec/pošta Krzywy Róg, oblas mršgowski, Po¾sko

11710 Piecki

Obec/pošta Krutyñ, oblas mršgowski, Po¾sko

11710 Piecki

Obec/pošta Krutyñski Piecek, oblas mršgowski, Po¾sko

11710 Piecki

Obec/pošta Krutyñski Piecek - Zielony Lasek, oblas mršgowski, Po¾sko

11710 Piecki

Obec/pošta Krawno, oblas mršgowski, Po¾sko

11710 Piecki

Obec/pošta Ko³owinek, oblas mršgowski, Po¾sko

11710 Piecki

Obec/pošta Ko³owin, oblas mršgowski, Po¾sko

11710 Piecki

Obec/pošta Kosowiec, oblas mršgowski, Po¾sko

11700 Piecki

Obec/pošta Jakubowo - œabieniec, oblas mršgowski, Po¾sko

11710 Piecki

Obec/pošta G³ogno, oblas mršgowski, Po¾sko

11710 Piecki

Obec/pošta G³ogno - Bieñki, oblas mršgowski, Po¾sko

11710 Piecki

Obec/pošta Goleñ, oblas mršgowski, Po¾sko

11710 Piecki

Obec/pošta D³uSec, oblas mršgowski, Po¾sko

11710 Piecki

Obec/pošta Rosocha - Zakrêt, oblas mr¹gowski, Po¾sko

11710 Piecki

Obec/pošta Nowy Zyzdrój, oblas mršgowski, Po¾sko

11710 Piecki

Obec/pošta Moœciska, oblas mršgowski, Po¾sko

11700 Piecki

Obec/pošta Jakubowo - Probark Ma³y, oblas mršgowski, Po¾sko

11700 Piecki

Obec/pošta Jakubowo, oblas mršgowski, Po¾sko

11710 Piecki

Obec/pošta Gant, oblas mršgowski, Po¾sko

11710 Piecki

Obec/pošta Gajne, oblas mršgowski, Po¾sko

11710 Piecki

Obec/pošta Dobry Lasek, oblas mršgowski, Po¾sko

11710 Piecki

Obec/pošta Czaszkowo - £êtowo, oblas mršgowski, Po¾sko

11710 Piecki

Obec/pošta Czaszkowo, oblas mršgowski, Po¾sko

11710 Piecki

Obec/pošta Cierzpiêty, oblas mršgowski, Po¾sko

11710 Piecki

Obec/pošta Brejdyny, oblas mršgowski, Po¾sko

12220 Piecki

Obec/pošta Bobrówko - Nowy Most, oblas mršgowski, Po¾sko

11710 Piecki

Obec/pošta Bobrówko, oblas mršgowski, Po¾sko

11710 Piecki

Obec/pošta Babiêta, oblas mršgowski, Po¾sko


Èo je PSÈ?

Poštové smerovacie èíslo (PSÈ) je neoddelite¾nou súèasou každej adresy. PSÈ identifikuje poštu, kde má by zásielka doruèená. Pre správne a rýchle doruèenie zásielok je preto dôležité správne vyplni PSÈ doruèovacej pošty. Na Slovensku spravuje PSÈ Slovenská pošta.

Naposledy h¾adané PSÈ

Rudòany Krajnik Dolny Boguszyce Ma³e Zuberec Rudinská Warzyn Pierwszy Ostrov Dechantskirchen Œliwice Kapušany Kolnik Fanèová Hradce Besiekierz Nawojowy Ciepliny Macov Adlwang Telfes im Stubai Aflenz Kurort Orkucany Rybowo Weimarer Land Solingen, Stadt Achenkirch Abaújlak Mayrhofen Ág Allerheiligen bei Wildon Zawadka Osiecka Wejsce Biharugra Mojšová Lúèka Majere Žaltice Allentsteig Alland Podháj £škta Górna Alkoven Nordvorpommern Slovenské Ïarmoty Lokca Albrechtsberg an der Großen Krems Alberschwende Alberndorf in der Riedmark Nový Jièín - èas Aistersheim Ainet Jezersko Aigen-Voglhub