PoÜtovÚ smerovacie ŔÝsla - PS╚ vyhżadßvanie

Katalˇg PS╚ obsahuje 117 651 poÜtovřch smerovacÝch ŔÝsiel. Vyhżadßvajte PS╚ ako ŔÝsla bez medzier, alebo zadajte nßzov obce (malÚ a veżkÚ pÝsmenß sa nerozpoznßvaj˙). Katalˇg PS╚ momentßlne obsahuje poÜtovÚ smerovacie ŔÝsla krajÝn: Slovensko, ╚eskß republika, Ma´arsko, Nemecko, Pożsko, Rak˙sko, Veżkß Britßnia.

PS╚:

  
PoÜta/Obec:

Po×adovanřm kritÚrißm vyhovuje spolu 1 220 poÜtovřch smerovacÝch ŔÝsiel.
Upresnite prosÝm kritÚriß pre vyhżadßvanie.


21413 Serokomla

Obec/poÜta Pozna˝, oblasŁ │ukowski, Pożsko

61891 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko

61892 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko

61884 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko

61885 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko

61886 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko

61887 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko

61888 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko

61857 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko

61858 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko

61859 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko

61860 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko

61861 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko

61862 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko

61863 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko

61866 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko

61867 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko

61868 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko

61869 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko

61871 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko

61872 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko

61873 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko

61874 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko

61875 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko

61876 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko

61877 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko

61878 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko

61879 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko

61880 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko

61881 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko

61803 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko

61804 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko

61805 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko

61806 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko

61807 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko

61808 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko

61809 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko

61810 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko

61812 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko

61813 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko

61814 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko

61815 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko

61816 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko

61817 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko

61818 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko

61819 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko

61820 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko

61821 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko

61823 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko

61825 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko

61826 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko

61827 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko

61828 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko

61829 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko

61831 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko

61832 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko

61833 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko

61834 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko

61835 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko

61836 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko

61837 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko

61838 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko

61840 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko

61841 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko

61842 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko

61843 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko

61844 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko

61845 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko

61846 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko

61847 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko

61848 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko

61849 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko

61850 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko

61851 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko

61774 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko

61775 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko

61776 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko

61777 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko

61778 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko

61779 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko

61781 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko

61782 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko

61768 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko

61770 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko

61771 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko

61762 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko

61763 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko

61764 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko

61765 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko

61757 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko

61758 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko

61759 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko

61760 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko

61749 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko

61751 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko

61752 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko

61753 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko

61754 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko

61755 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko

61747 Pozna˝

Obec/poÜta Pozna˝ - Pozna˝2, oblasŁ Pozna˝, Pożsko


╚o je PS╚?

PoÜtovÚ smerovacie ŔÝslo (PS╚) je neoddeliteżnou s˙ŔasŁou ka×dej adresy. PS╚ identifikuje poÜtu, kde mß byŁ zßsielka doruŔenß. Pre sprßvne a rřchle doruŔenie zßsielok je preto d˘le×itÚ sprßvne vyplniŁ PS╚ doruŔovacej poÜty. Na Slovensku spravuje PS╚ Slovenskß poÜta.

Naposledy hżadanÚ PS╚

Przypˇlsko Worszyny Szkocja Wielki Klincz Kopfing im Innkreis MýnÝn - ŔasŁ Gnesau Bziny Bńrnbach Mi˛ovce UzovskÚ Pekżany Novaj ┌sobrno Gaczkowo S│otwiny RoblÝn Pilszcz Lancashire Turza Wielka Wi╣zownica Koniuchy Podlavice Klewkˇw Istebna Rajka Kartlewko Bubnov ValaÜskÚ P°Ýkazy Limbach HolŔÝkovce Dziergowice Nasavrky Jerka Rabenstein an der Pielach Őtefultov Hozelec Studenř Zejf Klagenfurt am W÷rthersee VeszprÚm ŔasŁ Kßdßrta Wa│brzych Mal×enice Rapovce Slanec Rum LŘneburg Pinneberg I×kovce Greiz Chlina Grzybki