Poštové smerovacie čísla - PSČ vyhľadávanie

Katalóg PSČ obsahuje 117 651 poštových smerovacích čísiel. Vyhľadávajte PSČ ako čísla bez medzier, alebo zadajte názov obce (malé a veľké písmená sa nerozpoznávajú). Katalóg PSČ momentálne obsahuje poštové smerovacie čísla krajín: Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Veľká Británia.

PSČ:

  
Pošta/Obec:


08901 Svidník

Obec/pošta Svidník, oblasť Svidník, Slovenská republika

08901 Svidník

Obec/pošta Belejovce, oblasť Svidník, Slovenská republika

08901 Svidník

Obec/pošta Hrabovčík, oblasť Svidník, Slovenská republika

08901 Svidník

Obec/pošta Jurkova Voľa, oblasť Svidník, Slovenská republika

08901 Svidník

Obec/pošta Nižná Jedľová, oblasť Svidník, Slovenská republika

08901 Svidník

Obec/pošta Nová Polianka, oblasť Svidník, Slovenská republika

08901 Svidník

Obec/pošta Rakovčík, oblasť Svidník, Slovenská republika

08901 Svidník

Obec/pošta Stročín, oblasť Svidník, Slovenská republika

08901 Svidník

Obec/pošta Vyšná Jedľová, oblasť Svidník, Slovenská republika


Čo je PSČ?

Poštové smerovacie číslo (PSČ) je neoddeliteľnou súčasťou každej adresy. PSČ identifikuje poštu, kde má byť zásielka doručená. Pre správne a rýchle doručenie zásielok je preto dôležité správne vyplniť PSČ doručovacej pošty. Na Slovensku spravuje PSČ Slovenská pošta.

Naposledy hľadané PSČ