Poštové smerovacie čísla - PSČ vyhľadávanie

Katalóg PSČ obsahuje 117 651 poštových smerovacích čísiel. Vyhľadávajte PSČ ako čísla bez medzier, alebo zadajte názov obce (malé a veľké písmená sa nerozpoznávajú). Katalóg PSČ momentálne obsahuje poštové smerovacie čísla krajín: Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Veľká Británia.

PSČ:

  
Pošta/Obec:


50315 Nechanice

Obec/pošta Trnava, oblasť Hradec Králové, Česká republika

67401 Třebíč 1

Obec/pošta Trnava, oblasť Třebíč, Česká republika

76318 Trnava u Zlína

Obec/pošta Trnava, oblasť Zlín, Česká republika

91701 Trnava 1

Obec/pošta Trnava, oblasť Trnava, Slovenská republika

91702 Trnava 2

Obec/pošta Trnava, oblasť Trnava, Slovenská republika

91705 Trnava 5

Obec/pošta Trnava, oblasť Trnava, Slovenská republika

91708 Trnava 8

Obec/pošta Trnava, oblasť Trnava, Slovenská republika

96611 Trnavá Hora

Obec/pošta Trnavá Hora, oblasť Žiar nad Hronom, Slovenská republika

07231 Vinné

Obec/pošta Trnava pri Laborci, oblasť Michalovce, Slovenská republika

91705 Trnava 5

Obec/pošta Modranka, oblasť Trnava, Slovenská republika

96611 Trnava Hora

Obec/pošta Hronská Breznica, oblasť Zvolen, Slovenská republika

96611 Trnava Hora

Obec/pošta Hronská Dúbrava, oblasť Žiar nad Hronom, Slovenská republika

96611 Trnavá Hora

Obec/pošta Jalná, oblasť Žiar nad Hronom, Slovenská republika

96611 Trnavá Hora

Obec/pošta Kľačany, oblasť Žiar nad Hronom, Slovenská republika

96611 Trnavá Hora

Obec/pošta Pitelová, oblasť Žiar nad Hronom, Slovenská republika

76318 Trnava u Zlína

Obec/pošta Podkopná Lhota, oblasť Zlín, Česká republika


Čo je PSČ?

Poštové smerovacie číslo (PSČ) je neoddeliteľnou súčasťou každej adresy. PSČ identifikuje poštu, kde má byť zásielka doručená. Pre správne a rýchle doručenie zásielok je preto dôležité správne vyplniť PSČ doručovacej pošty. Na Slovensku spravuje PSČ Slovenská pošta.

Naposledy hľadané PSČ