Poštové smerovacie čísla - PSČ vyhľadávanie

Katalóg PSČ obsahuje 117 651 poštových smerovacích čísiel. Vyhľadávajte PSČ ako čísla bez medzier, alebo zadajte názov obce (malé a veľké písmená sa nerozpoznávajú). Katalóg PSČ momentálne obsahuje poštové smerovacie čísla krajín: Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Veľká Británia.

PSČ:

  
Pošta/Obec:


01001 Žilina 1

Obec/pošta Žilina, oblasť Žilina, Slovenská republika

01003 Žilina 3

Obec/pošta Žilina, oblasť Žilina, Slovenská republika

01004 Žilina 4

Obec/pošta Žilina, oblasť Žilina, Slovenská republika

01007 Žilina 7

Obec/pošta Žilina, oblasť Žilina, Slovenská republika

01008 Žilina 8

Obec/pošta Žilina, oblasť Žilina, Slovenská republika

01009 Žilina 9

Obec/pošta Žilina, oblasť Žilina, Slovenská republika

01014 Žilina 14

Obec/pošta Žilina, oblasť Žilina, Slovenská republika

01015 Žilina 15

Obec/pošta Žilina, oblasť Žilina, Slovenská republika

27301 Kamenné Žehrovice

Obec/pošta Žilina, oblasť Kladno, Česká republika

74101 Nový Jičín 1

Obec/pošta Žilina, oblasť Nový Jičín, Česká republika

01001 Žilina 1

Obec/pošta Celulózka, oblasť Žilina, Slovenská republika

01001 Žilina 1

Obec/pošta Mojš, oblasť Žilina, Slovenská republika

01001 Žilina 1

Obec/pošta Mojšová Lúčka, oblasť Žilina, Slovenská republika

01001 Žilina 1

Obec/pošta Strážov, oblasť Žilina, Slovenská republika

01001 Žilina 1

Obec/pošta Trnové, oblasť Žilina, Slovenská republika

01001 Žilina 1

Obec/pošta Žilinská Lehota, oblasť Žilina, Slovenská republika

01014 Žilina 14

Obec/pošta Brodno, oblasť Žilina, Slovenská republika

01014 Žilina 14

Obec/pošta Vranie, oblasť Žilina, Slovenská republika

01003 Žilina 3

Obec/pošta Budatín, oblasť Žilina, Slovenská republika

01003 Žilina 3

Obec/pošta Považský Chlmec, oblasť Žilina, Slovenská republika

01003 Žilina 3

Obec/pošta Zádubnie, oblasť Žilina, Slovenská republika

01003 Žilina 3

Obec/pošta Zástranie, oblasť Žilina, Slovenská republika

01004 Žilina 4

Obec/pošta Bánová, oblasť Žilina, Slovenská republika

01004 Žilina 4

Obec/pošta Bitarová, oblasť Žilina, Slovenská republika

01004 Žilina 4

Obec/pošta Brezany, oblasť Žilina, Slovenská republika

01004 Žilina 4

Obec/pošta Hôrky, oblasť Žilina, Slovenská republika

01004 Žilina 4

Obec/pošta Ovčiarsko, oblasť Žilina, Slovenská republika

01004 Žilina 4

Obec/pošta Závodie, oblasť Žilina, Slovenská republika

01009 Žilina 9

Obec/pošta Bytčica, oblasť Žilina, Slovenská republika


Čo je PSČ?

Poštové smerovacie číslo (PSČ) je neoddeliteľnou súčasťou každej adresy. PSČ identifikuje poštu, kde má byť zásielka doručená. Pre správne a rýchle doručenie zásielok je preto dôležité správne vyplniť PSČ doručovacej pošty. Na Slovensku spravuje PSČ Slovenská pošta.

Naposledy hľadané PSČ