Poštové smerovacie čísla - PSČ vyhľadávanie

Katalóg PSČ obsahuje 117 651 poštových smerovacích čísiel. Vyhľadávajte PSČ ako čísla bez medzier, alebo zadajte názov obce (malé a veľké písmená sa nerozpoznávajú). Katalóg PSČ momentálne obsahuje poštové smerovacie čísla krajín: Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Veľká Británia.

PSČ:

  
Pošta/Obec:


03221 Bobrovec

Obec/pošta Bobrovec, oblasť Liptovský Mikuláš, Slovenská republika

03221 Bobrovec

Obec/pošta Bobrovček, oblasť Liptovský Mikuláš, Slovenská republika

03221 Bobrovec

Obec/pošta Jalovec, oblasť Liptovský Mikuláš, Slovenská republika

03221 Bobrovec

Obec/pošta Liptovské Beharovce, oblasť Liptovský Mikuláš, Slovenská republika

03221 Bobrovec

Obec/pošta Pavlova Ves, oblasť Liptovský Mikuláš, Slovenská republika

03221 Bobrovec

Obec/pošta Trstené, oblasť Liptovský Mikuláš, Slovenská republika


Čo je PSČ?

Poštové smerovacie číslo (PSČ) je neoddeliteľnou súčasťou každej adresy. PSČ identifikuje poštu, kde má byť zásielka doručená. Pre správne a rýchle doručenie zásielok je preto dôležité správne vyplniť PSČ doručovacej pošty. Na Slovensku spravuje PSČ Slovenská pošta.

Naposledy hľadané PSČ