Poštové smerovacie čísla - PSČ vyhľadávanie

Katalóg PSČ obsahuje 117 651 poštových smerovacích čísiel. Vyhľadávajte PSČ ako čísla bez medzier, alebo zadajte názov obce (malé a veľké písmená sa nerozpoznávajú). Katalóg PSČ momentálne obsahuje poštové smerovacie čísla krajín: Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Veľká Británia.

PSČ:

  
Pošta/Obec:


57201 Polička

Obec/pošta Polička-Město, oblasť Svitavy, Česká republika


Čo je PSČ?

Poštové smerovacie číslo (PSČ) je neoddeliteľnou súčasťou každej adresy. PSČ identifikuje poštu, kde má byť zásielka doručená. Pre správne a rýchle doručenie zásielok je preto dôležité správne vyplniť PSČ doručovacej pošty. Na Slovensku spravuje PSČ Slovenská pošta.

Naposledy hľadané PSČ

Teplý Vrch Kościuki Wołowa Lipany Razová Stobierna Holenice Siecie Malé Dvorníky Legnica Orechová Potôň Lubcza Cífer Pusté Pole Fife Dobšiná Kuklov Čabiny Veľké Straciny Magyarlak Ľubica Šarkan Rzepnowo Kolonia Głowa Wielkie Kuzmice Fischlham Harta - Koszary Kaplna Recklinghausen Hamuliakovo Vanovice Vysoké Studnice Neded Gbelce Augustowo - Budy Strzegowskie Narajty Pajewo-Szwelice - Pajewo-Cyty Roupov Šaľa Łuby-Kiertany Martin Lukačovce Dresden, Stadt Wieprzyce Prostějov Bytča Vinohrady Praha 2 - časť Roztoky Pisz