PoÜtovÚ smerovacie ŔÝsla - PS╚ vyhżadßvanie

Katalˇg PS╚ obsahuje 117 651 poÜtovřch smerovacÝch ŔÝsiel. Vyhżadßvajte PS╚ ako ŔÝsla bez medzier, alebo zadajte nßzov obce (malÚ a veżkÚ pÝsmenß sa nerozpoznßvaj˙). Katalˇg PS╚ momentßlne obsahuje poÜtovÚ smerovacie ŔÝsla krajÝn: Slovensko, ╚eskß republika, Ma´arsko, Nemecko, Pożsko, Rak˙sko, Veżkß Britßnia.

PS╚:

  
PoÜta/Obec:


57120 Wi╣zˇw

Obec/poÜta Wi╣zˇw, oblasŁ strzeli˝ski, Pożsko

62511 Kramsk

Obec/poÜta Wi╣zowa, oblasŁ koni˝ski, Pożsko

22234 Urszulin

Obec/poÜta Wi╣zowiec, oblasŁ w│odawski, Pożsko

9450 Wyszogrˇd

Obec/poÜta Wi╣zˇwka, oblasŁ p│ocki, Pożsko

16200 D╣browa Bia│ostocka

Obec/poÜta Wi╣zˇwka, oblasŁ sokˇlski, Pożsko

5462 Wi╣zowna

Obec/poÜta Wi╣zowna, oblasŁ otwocki, Pożsko

37522 Wi╣zownica

Obec/poÜta Wi╣zownica, oblasŁ jaros│awski, Pożsko

19213 Radzi│ˇw

Obec/poÜta Wi╣zownica, oblasŁ grajewski, Pożsko

28200 Staszˇw

Obec/poÜta Wi╣zownica DuSa, oblasŁ staszowski, Pożsko

28200 Staszˇw

Obec/poÜta Wi╣zownica Ma│a, oblasŁ staszowski, Pożsko

28200 Staszˇw

Obec/poÜta Wi╣zownica-Kolonia, oblasŁ staszowski, Pożsko

57120 Wi╣zˇw

Obec/poÜta Zborowice, oblasŁ strzeli˝ski, Pożsko

57120 Wi╣zˇw

Obec/poÜta Wyszonowice, oblasŁ strzeli˝ski, Pożsko

57120 Wi╣zˇw

Obec/poÜta Witowice, oblasŁ strzeli˝ski, Pożsko

57120 Wi╣zˇw

Obec/poÜta Wawrzyszˇw, oblasŁ strzeli˝ski, Pożsko

57120 Wi╣zˇw

Obec/poÜta Wawrzŕcice, oblasŁ strzeli˝ski, Pożsko

57120 Wi╣zˇw

Obec/poÜta Stary Wi╣zˇw, oblasŁ strzeli˝ski, Pożsko

5408 Wi╣zowna

Obec/poÜta Rzakta, oblasŁ otwocki, Pożsko

5462 Wi╣zowna

Obec/poÜta Rudka, oblasŁ otwocki, Pożsko

5462 Wi╣zowna

Obec/poÜta ťanŕcin, oblasŁ otwocki, Pożsko

5408 Wi╣zowna

Obec/poÜta Porŕby, oblasŁ otwocki, Pożsko

5077 Wi╣zowna

Obec/poÜta Zakrŕt, oblasŁ otwocki, Pożsko

5462 Wi╣zowna

Obec/poÜta Zagˇrze, oblasŁ otwocki, Pożsko

5408 Wi╣zowna

Obec/poÜta Wola Karczewska, oblasŁ otwocki, Pożsko

5408 Wi╣zowna

Obec/poÜta Wola Ducka, oblasŁ otwocki, Pożsko

5462 Wi╣zowna

Obec/poÜta Stefanˇwka, oblasŁ otwocki, Pożsko

5462 Wi╣zowna

Obec/poÜta Radiˇwek, oblasŁ otwocki, Pożsko

37500 Wi╣zownica

Obec/poÜta Szˇwsko, oblasŁ jaros│awski, Pożsko

37522 Wi╣zownica

Obec/poÜta Szˇwsko, oblasŁ jaros│awski, Pożsko

37544 Wi╣zownica

Obec/poÜta Surmaczˇwka, oblasŁ jaros│awski, Pożsko

37544 Wi╣zownica

Obec/poÜta Ryszkowa Wola, oblasŁ jaros│awski, Pożsko

37544 Wi╣zownica

Obec/poÜta Ryszkowa Wola - Pocholaje, oblasŁ jaros│awski, Pożsko

37544 Wi╣zownica

Obec/poÜta Zapa│ˇw - K╣ty, oblasŁ jaros│awski, Pożsko

37544 Wi╣zownica

Obec/poÜta Zapa│ˇw - Buczyna, oblasŁ jaros│awski, Pożsko

37544 Wi╣zownica

Obec/poÜta Zapa│ˇw, oblasŁ jaros│awski, Pożsko

37544 Wi╣zownica

Obec/poÜta Wˇlka Zapa│owska, oblasŁ jaros│awski, Pożsko

37523 Wi╣zownica

Obec/poÜta Radawa, oblasŁ jaros│awski, Pożsko


╚o je PS╚?

PoÜtovÚ smerovacie ŔÝslo (PS╚) je neoddeliteżnou s˙ŔasŁou ka×dej adresy. PS╚ identifikuje poÜtu, kde mß byŁ zßsielka doruŔenß. Pre sprßvne a rřchle doruŔenie zßsielok je preto d˘le×itÚ sprßvne vyplniŁ PS╚ doruŔovacej poÜty. Na Slovensku spravuje PS╚ Slovenskß poÜta.

Naposledy hżadanÚ PS╚

Slovinky Wien Somotor Tainach Wˇlka Mi˝ska Naramice - Kule Trautenfels Czernina Vranov Klentnice Sliepkovce Levice Marcinkowo Gˇrne Janova Lehota Remuta Kaszaper Lubiszyn PieÜŁany Ustka ╚eskř Ji°etÝn Hvozdnice - ŔasŁ Hertfordshire Rainbach im MŘhlkreis Biela Charbuzice Shropshire JamnÝk Malř ŐariÜ KoÜice Gemzse Sobrance Kmiczyn Alacska Hlohovec MutýnÝn Baszyny ╚ierne îwiŕtochˇw Lgi˝ Beckov Vochov Rzeczyn Neidling Zvolen Rudziniec Chminian. Jakubovany Topoża Drozdov Stare Miasto Leopoldˇw - Falentyn