Vybrané slová sú také slová domáceho pôvodu v slovenskom jazyku, v ktorých sa po obojakých spoluhláskach (B,M,P,R,S,V,Z) píše ypsilon Y namiesto mäkkého I.

Vybrané slová po B

by, aby, byť (som, si), bystrý Bystrica, Bytča, byt, nábytok, bydlisko, bývať, príbytok, dobytok, obyčaj, kobyla, býk

Základné slovoOdvodené slovo
byaby, žeby, čožeby, keby, akoby
býkbýček, býčí, býkovec
bylinabylinný, bylinár, byľ, bylinožravec
bystrýbystrina, Bystrica, bystrosť, zbystriť
Bytčabytčiansky
byťbytie, blahobyt, živobytie, bývať, bývalý, starobylý, obydlie, obyvateľ, bytná, zbytočný, dobytok, neodbytný (nejde na odbyt), dobyť (pevnosť)
byvolbyvolí
obyčajobyčajný, neobyčajne


Vybrané slová po P

pýcha, pýtať sa (si), pýr (červeň), kopyto, prepych, pysk, pykať

Základné slovoOdvodené slovo
pýchapyšný, prepych, pýšiť sa
pýrzapýriť sa
pyskpyskatý, pyštek
pýtať saspýtať sa, dopýtať sa, dopyt, opýtať sa, vypýtať sa


Vybrané slová po M

my, mykať (sa), mýliť sa, myslieť, myseľ, umývať (sa), mydlo, myš, šmýkať sa, hmyz, žmýkať

Základné slovoOdvodené slovo
mykaťmyknúť, odomykať, zamykať
mýliť saomyl, pomýliť sa
myslieťmyseľ, myšlienka, zlomyseľný, zlomyseľný, zmýšľať, rozmýšľať, premýšľať, zmysel, priemysel, úmysel, nezmysel
myšmyška,myší
mýtomýtnik
myť vymyť, umyť, mydlo, umývadlo, umyváreň, mydlina, mytie, Myjava
hmyzhmyzožravec
šmykpriesmyk, šmýkať
šmykšmýkať, šmykľavý
žmýkaťvyžmýkať


Vybrané slová po R

ryba, rýchly, ryť, rýpať, hrýzť, kryť, koryto, korytnačka, strýc, ryčať, ryža, bryndza

Základné slovoOdvodené slovo
rybarybník, rybárčiť, rybačka, Rybiny
rykryčať
rýdzirýdzik, rýdzosť
ryharyhovať
rýchlyrýchlik, zrýchliť, urýchliť, zrýchľovať, urýchliť
rýpaťrypnúť, rypák, rozrýpať
rysavýryšavý
rysrysovať, narysovať, obrys, pôdorys
ryť /zem/vyryť, rozryť, rydlo, rýľ, rýľovať
brýzgaťnebrýzgať
hrýzťvyhrýzť, nahrýzť, vyhrýzať, hryzovisko
korytokorytnačka, Korytnica
kryťukryť, skryť, zakryť, krytina, prikrývka, pokrývač, úkryt, zákryt
strýcstrýčko
tryskvytrysknúť
trýzniťtrýzeň, tryzna
ryžaryžovisko, ryžovať
bryndzabryndziar, bryndziarsky, bryndzovník


Vybrané slová po S

syn, syr, sýty, sypať, syseľ, syčať, sýkorka, sychravý

Základné slovoOdvodené slovo
syčaťzasyčať, sykať, sykavka, sykanie, sykavý
synsynček, synovský, zlosyn
sypať /sa/sypký, násyp, dosýpať, zásyp, presýpať, výsyp
syrsyrový, syrovník
sýtysýtiť, dosýtiť (sa), nasýtiť (sa), nenásytný, sýtosť
vysychaťusychať, zasychať


Vybrané slová po V

vysoký, zvyk, vy, výr, výskať, vyť, vy -predpona

Základné slovoOdvodené slovo
vy (predpona)vyhodiť, vyvrátiť, výber, výklad
vy (zámeno)vykať, vykanie
výskaťvýskot
vysokývyšší, vyše, povyše, výška, zvyšný, vysočina, vysokoškolák
vyť (pes)zavýjať
zvykzvykať (si), navykať, zvyknúť, odvyknúť, privyknúť


Vybrané slová po Z

jazyk ,nazývať, ozývať sa, prezývať, pozývať, vyzývať

Základné slovoOdvodené slovo
jazykjazyčník, jazykový
nazývaťozývať sa, prezývať, vyzývať, vzývať


Výnimky - písanie Y po L

Výnimky, kde sa po L v domácich slovách v slovenskom jazykku píše ypsilon Y namiesto I.

lyko, lykožrút, lykovec, lysý, lysina, lyska, Lysá, lysec, lýtko, lýtkový, lyžica, lyžičiar, lyžička, mlyn, mlynár, mlynček, mlynárik, mlynica, plyn, plynáreň, plynový, plynár, plynárenský, plynný, plytký, plytčina, slýchať, nedoslýchavý, neslýchaný, lyže, lyžovať, lyžovačka, lyžiarsky, lyžiar, plyš, plyšový, blýskať sa, blyskáč (rastlina), blýskavica, blysnúť (sa), blyšťať sa, vzlykať, lýra, lyrika, lyrický, lýceum, oplývať, plynúť, plytký, plytčina, splývať, vplyv, vplývať, zlyhať, zlyhávať