Príklady z matematiky pre ZŠ

Ak denno-denne vymýšľate príklady pre vaše ratolesti, pomôže vám tento generátor príkladov z matematiky pre prvý stupeň ZŠ. Sčítanie, odčítanie, štvorčekové počítanie, malá a veľká násobilka, delenie so zvyškom aj bez zvyšku - vytvorte si náhodné zostavy príkladov, kedykoľvek a opakovane, počas celého školského roku.


Sčítanie

Do výsledku:   Obtiažnosť [?]   Štvorčeky? [?]
Riadkov   Stĺpcov  


Odčítanie

Z čísla do:   Obtiažnosť [?]   Štvorčeky? [?]
Riadkov   Stĺpcov  


Sčítanie a odčítanie

Čísla od 0 do:   Obtiažnosť [?]   Štvorčeky? [?]
Riadkov   Stĺpcov  


Malá násobilka

Štvorčeky? [?]    Riadkov   Stĺpcov  


Veľká násobilka

Štvorčeky? [?]    Riadkov   Stĺpcov  


Delenie čísiel do 10

Riadkov   Stĺpcov  


Delenie čísiel do 10 bez zvyšku

Riadkov   Stĺpcov  


Delenie čísiel do 100

Riadkov   Stĺpcov  


Delenie čísiel do 100 bez zvyšku

Riadkov   Stĺpcov