Ekonomický slovník online

Ekonomický slovník obsahuje pojmy a skratky z oblasti ekonómie, geografie, štatistiky, dopravy a pod.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

AAskratka pre agricultural area - poľnohospodárska pôda
AAAv USA, skratka pre Agricultural Adjustment Agency - Poľnohospodársky regulačný zákon
AAAskratka pre Agricultural Adjustment Agency - Združenie pre reguláciu poľnohospodárstva
AAASkratka učebného predmetu Anglická a americká literatúra
AACskratka pre Agricultural Advisory Council - Poľnohospodársky poradný zbor
AACskratka pre Association des Amidonneries de Céréales del´UE - Európska asociácia pre obilný škrob
AACskratka pre Australian Agricultural Council - Austrálsky poľnohospodársky výbor
AAEAskratka pre American Association of Agricultural Economics - Americké združenie pre ekonomiku poľnohospodárstva
AAFCskratka pre Agriculture and Agri-Food Canada - Poľnohospodárstvo a agropotravinárstvo Kanady
AAHCskratka pre Australian Animal Health Council - Austrálsky výbor pre zdravie zvierat
AALSkratka učebného predmetu Analytická chémia pre výrobu piva a sladu
AAPskratka pre arable area payments - platby za ornú pôdu
AAPSkratka učebného predmetu Automatizácia administratívnych prác
AAPPskratka pre average all pigs price - priemerná cena za ošípané
AAPSskratka pre arable area payment scheme - systém platieb za ornú pôdu
AARSkratka učebného predmetu Automatizácia a regulácia
AARNETskratka pre Australian Academic and Research Network - Austrálska akademická a výskumná sieť
AASSkratka učebného predmetu Akosť a skúšanie
AATSkratka učebného predmetu Automatizácia a meranie
ABASkratka učebného predmetu Aplikačná tvorba
ABAGskratka pre Associaç?o brasileira de agribusiness - Brazílska asociácia podnikania v poľnohospodárstve

Ďalej >>


Hľadať výraz:

Ako hľadať?

Slovník cudzích slov momentálne obsahuje 72 031 pojmov a skratiek. Pre vyhľadávanie zadajte celé slovo alebo jeho časť. Malé a veľké písmená sa nerozpoznávajú. Slovník cudzích slov obsahuje pojmy z oblasti elektrotechniky, informatiky, telekomunikácií, ekonómie, obchodu, práva, potravinárstva, gastronómie, medicíny, farmácie ale aj slengové, nárečové slová a slová z bežného života.