Lekársky slovník online

Lekársky slovník obsahuje približne 20 000 cudzích slov a skratiek z oblasti zdravotníctva, farmácie, lekárstva, gastronómie, chémie a biológie.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

A-V blokjedna z foriem porúch srdcového rytmu
A00Skratka diagnózy - cholera
A01Skratka diagnózy - brušný týfus a paratýfusy
A02Skratka diagnózy - iné infekcie salmonelami
A03Skratka diagnózy - bacilová červienka (dyzentéria) - šigelóza
A04Skratka diagnózy - iné bakteriálne črevné infekcie
A05Skratka diagnózy - iné bakteriálne otravy potravinami
A06Skratka diagnózy - amébová červienka - amebóza
A07Skratka diagnózy - iné protozoárne črevné choroby
A08Skratka diagnózy - vírusové a inými organizmami vyvolané črevné infekcie
A09Skratka diagnózy - hnačka a gastroenteritída pravdepodobne infekčného pôvodu
A15Skratka diagnózy - respiračná tuberkulóza, bakteriologicky alebo histologicky potvrdená
A16Skratka diagnózy - respiračná tuberkulóza, bakteriologicky alebo histologicky nepotvrdená
A17Skratka diagnózy - tuberkulóza nervovej sústavy
A18Skratka diagnózy - tuberkulóza iných ústrojov
A19Skratka diagnózy - miliárna tuberkulóza
A20Skratka diagnózy - mor - pestis
A21Skratka diagnózy - tularémia
A22Skratka diagnózy - slezinová sneť - antrax
A23Skratka diagnózy - brucelóza
A24Skratka diagnózy - sopľavka - malleus a melioidóza - pseudomalleus

Ďalej >>


Hľadať výraz:

Ako hľadať?

Slovník cudzích slov momentálne obsahuje 72 031 pojmov a skratiek. Pre vyhľadávanie zadajte celé slovo alebo jeho časť. Malé a veľké písmená sa nerozpoznávajú. Slovník cudzích slov obsahuje pojmy z oblasti elektrotechniky, informatiky, telekomunikácií, ekonómie, obchodu, práva, potravinárstva, gastronómie, medicíny, farmácie ale aj slengové, nárečové slová a slová z bežného života.