Skratky online, význam skratiek

Zoznam skratiek obsahuje približne 10 000 skratiek z rôznych oblastí, ako napríklad geografia, ekonómia, elektrotechnika, informatika, medicína, farmácia, fyzika, chémia, poľnohospodárstvo, vzdelávanie a pod.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Askratka pre ampér
Askratka pre Akuzatív - v jazykovede
a. c.latinská skratka anni curentis = v bežnom roku, tohto roku
a. Chr.skratka výrazu ante Christum = pred Kristom, pred naším letopočtom
A. D.latinská skratka z anno domini = roku Pána
a. mskratka výrazu ante meridiem = pred poludním
A/S/L skratka z anglického "Age/Sex/Location" - vek/pohlavie/miesto pobytu
A00Skratka diagnózy - cholera
A01Skratka diagnózy - brušný týfus a paratýfusy
A02Skratka diagnózy - iné infekcie salmonelami
A03Skratka diagnózy - bacilová červienka (dyzentéria) - šigelóza
A04Skratka diagnózy - iné bakteriálne črevné infekcie
A05Skratka diagnózy - iné bakteriálne otravy potravinami
A06Skratka diagnózy - amébová červienka - amebóza
A07Skratka diagnózy - iné protozoárne črevné choroby
A08Skratka diagnózy - vírusové a inými organizmami vyvolané črevné infekcie
A09Skratka diagnózy - hnačka a gastroenteritída pravdepodobne infekčného pôvodu
A15Skratka diagnózy - respiračná tuberkulóza, bakteriologicky alebo histologicky potvrdená
A16Skratka diagnózy - respiračná tuberkulóza, bakteriologicky alebo histologicky nepotvrdená
A17Skratka diagnózy - tuberkulóza nervovej sústavy
A18Skratka diagnózy - tuberkulóza iných ústrojov

Ďalej >>


Hľadať výraz:

Ako hľadať?

Slovník cudzích slov momentálne obsahuje 72 031 pojmov a skratiek. Pre vyhľadávanie zadajte celé slovo alebo jeho časť. Malé a veľké písmená sa nerozpoznávajú. Slovník cudzích slov obsahuje pojmy z oblasti elektrotechniky, informatiky, telekomunikácií, ekonómie, obchodu, práva, potravinárstva, gastronómie, medicíny, farmácie ale aj slengové, nárečové slová a slová z bežného života.